Separatfred, fredsavtale som en av partene i en allianse på egen hånd slutter med fienden.