Ubåtprotokollen, avtale av 6. nov. 1936 mellom Storbritannia, Irske fristat, Frankrike, USA, Italia og Japan om hvordan undervannsbåter skal forholde seg overfor handelsfartøyer i krig. Der bestemmes at undervannsbåter skal følge samme internasjonale regler som overvannsfartøy, det betones særlig at bare hvis handelsskipet nekter å adlyde ordre eller gjør motstand, kan det senkes eller gjøres manøvreringsudyktig før passasjerer, besetning og skipspapirer er brakt i sikkerhet. Tyskland og flere mindre stater tiltrådte senere avtalen, men dette hindret ikke Tyskland, Japan og Italia i å bryte den under den annen verdenskrig.