Fritt leide, tillatelse fra en krigførende for en fiendtlig eller nøytral person til passasje, f.eks. gjennom frontlinjene, uten å bli tatt til fange eller lide overlast. Parlamentærer (forhandlere) med hvitt flagg har ifølge artikkel 32 i Landkrigsreglementet av 1907 rett til fritt leide.