Åpen by, by som under krig ikke blir forsvart, og ifølge Landkrigsreglementets art. 25 ikke må angripes eller bombarderes.