Utøvelsen av den norske selfangsten er underlagt bestemmelser fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet i henhold til saltvannsfiskeloven av 1983 og deltakerloven av 1999. Det fastsettes når fangstsesongen starter og når den slutter. Fangstfolkene skal under fangsten vise den største hensynsfullhet og anvende humane fangstmetoder for å hindre unødige lidelser for dyrene. Det er forbudt å fange eller drepe diende unger eller hunner i ungelegrene. Det er forbudt å fange eller drepe unger av grønlandssel som forsvares av sine mødre. Det er videre forbudt å fange eller drepe sel som oppholder seg i sjøen, eller å bruke fly eller helikopter til fangstformål. Det er også forbud mot å bruke en rekke former for fangstredskaper. For fangst av voksne dyr er bare tillatt skytevåpen av spesielt kaliber og ammunisjon med ekspanderende kule. For fangst av unger er det i tillegg til skytevåpen adgang til å bruke «hakapik», som er et redskap med en jernsko med en lang pigg festet på et skaft av tre, og som i den butte enden av jernskoen kan ha en hammertapp. Også «slagkrok» kan nyttes, et redskap som er 50 cm langt med nærmere fastsatt vekt og som skal være laget av godkjent materialtype. Det er videre bestemmelser om bruken av disse redskapene for å sikre at dyrene blir avlivet, og hvordan dyrene deretter skal behandles. De som deltar i fangsten må ha gjennomgått kurs og bestått prøver i regi av Fiskeridirektoratet.