Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet er næringsminister siden 2021.
Av /Aftenposten/NTB.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er et norsk departement med ansvar for nærings- og sjømatspolitikk. NFD skal i tillegg fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk.

NFD ledes av to statsråder: Jan Christian Vestre som næringsminister og Cecilie Myrseth som fiskeri- og havminister, begge fra Arbeiderpartiet.

NFDs organisasjon består av åtte avdelinger: Administrasjonsavdelingen, Eierskapsavdelingen, Næringspolitisk avdeling, Maritim avdeling, Handelspolitisk avdeling, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Fiskeriavdelingen, Havbruksavdelingen og Konkurransepolitisk avdeling. NFD har også en kommunikasjonsseksjon.

NFD har en rekke underliggende etater, blant annet Brønnøysundregistrene, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Sjøfartsdirektoratet, Justervesenet, Konkurransetilsynet og Patentstyret.

1. juli 2021 overtok næringsministeren det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor, Petoro og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten), med overføring av selve eierskapet til NFD 1. januar 2022. Frem til da hadde dette ansvaret ligget hos Olje- og energidepartementet.

Støre-regjeringen overførte i 2021 Kystdirektoratet og Maritim avdeling fra Samferdselsdepartementet til NFD. Disse to enhetene kom da inn under fiskeri- og havministerens ansvarsområde.

Statlig eierskap

Gjennom eierskapsavdelingen ivaretar Næringsdepartementet statens eierskap i 28 av de 73 selskapene som staten eier direkte, deriblant er Norges største selskap Equinor, den største banken DNB, og det største telekomselskapet Telenor.

De resterende statlig eide selskapene eies av andre departementer. Eierskapet av statlige selskaper kan sies å være en av de viktigste redskapene den norske staten har i utøvelse både av næringspolitikk, arbeidslivspolitikk og klimapolitikk. Det statlige eierskapet i selskapene hadde i 2018 en verdi på 988 milliarder kroner.

Det aller meste av dette var i selskaper som har som formål å skape høyest mulig avkastning over tid. Men statlige selskaper har også andre formål, som å oppnå politiske målsettinger, slik som Vinmonopolet og Avinor som eies av henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Hvordan dette eierskapet skal ivaretas har flere ganger ført til store politiske diskusjoner. Spørsmålene har ofte dreid seg om hvor detaljert staten skal styre selskapene. Generelt har politikken de siste årene gått ut på å være tilbaketrukket og la selskapenes styrer og ledelse håndtere driften og utviklingen av selskapet. Men staten har stor innflytelse på valg av styremedlemmer og generelt på avgjørelser som fattes av selskapenes generalforsamlinger.

Regjeringen Solberg hadde som politikk å redusere statens eierskap over tid. Den mente at den store statlige eierandelen førte til en maktkonsentrasjon på bekostning av borgerne. Denne politikken førte blant annet til at Næringsdepartementet solgte eiendomsselskapet Entra i 2020 for 2,5 milliarder kroner. Senere solgte også Folketrygdfondet seg helt ut av dette selskapet, som eier mange av eiendommene som staten bruker til departementer og andre virksomheter.

Regjeringen Støre signaliserte tidlig en mer aktiv næringspolitikk, med mer politisk styring av eierskapet. I Hurdalsplattformen, som er det politiske grunnlaget for regjeringen, formulerte regjeringspartiene sin politikk blant annet slik. Den vil «Utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser knyttet til klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger, læreplasser, kamp mot sosial dumping og moderasjon i lederlønninger.»

Historikk

Nærings- og fiskeridepartementet ble opprettet 1. januar 2014 og består av det som tidligere het Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Forløperen til departementet var Industridepartementet som ble opprettet etter andre verdenskrig. Departementet har vært igjennom flere omorganiseringer, og hadde i en periode også oppgavene til det nåværende Olje-og energidepapartementet. I 1988 ble Industridepartementet nedlagt, og overført til det som er det nåværende Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg