Hval- og selfangst

Hvalfangst er fangst på hval, hovedsakelig fra båt på havet. Historisk deles hvalfangsten inn i to hovedperioder; den gamle fangsten, det vil si fangst fra robåter med håndharpun, og den moderne fangsten, det vil si fangst med damp- eller dieselmotordrevne hvalbåter med en kanon til å skyte en kombinert harpun og granat inn i hvalen. Man har også et skille med hensyn til de hvalarter som fortrinnsvis ble jaget; i den gamle fangsten vesentlig de langsommere retthvalene som flyter når de er drept (nordkaper, grønlandshval), samt spermhvalen; i den moderne fangsten de kraftigere og hurtigere artene blåhval og finnhval, som synker når de er drept. Hele artikkelen