Hval- og selfangst

Hvalfangst er fangst på hval, hovedsakelig fra båt på havet. Historisk kan hvalfangsten deles inn i to hovedperioder; den tradisjonelle fangsten, det vil si fangst først og fremst fra robåter med håndharpun, og den industrielle storhvalfangsten (også kalt «moderne» hvalfangst), det vil si fangst med damp- eller dieselmotordrevne hvalbåter med kanon til å skyte en kombinert harpun og granat inn i hvalen. Hele artikkelen