Hval- og selfangst

Hvalfangst, fangst på hval, hovedsakelig fra båt på havet.Historisk deles hvalfangsten inn i to hovedperioder; den gamle fangsten, dvs. fangst fra robåter med håndharpun, og den moderne fangst, dvs. fangst med damp- eller dieselmotordrevne hvalbåter med en kanon til å skyte en kombinert harpun og granat inn i hvalen. Man har også et skille med hensyn til de hvalarter som fortrinnsvis ble jaget; i den gamle fangsten vesentlig de langsommere retthvalene som flyter når de er drept (nordkaper, grønlandshval), samt spermhvalen; i den moderne fangsten de kraftigere og hurtigere blå- og finnhvaler, som synker når de er drept. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Hval- og selfangst

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 25 artikler:

F

  1. flense