Oksidere er det samme som oksidasjon, altså å gi et grunnstoff økt oksidasjonstrinn ved avgivelse av elektroner.