Gjødselvann, flytende gjødsel, urin og væte som er presset ut av den faste gjødselen. Inneholder forholdsvis mye nitrogen og kalium, men lite fosfor. Kalles også tvag, land, åle, som alle egentlig betyr urin, men som også brukes om gjødselvann. Gjødselvann må ikke forveksles med bløtgjødsel og gylle.