Svobodnij, navn på tidligere, lite brukt kosmodrom eller oppskytningsbase i den sydøstlige del (Amur-regionen) av Russland. Var egentlig oppskytningsbase for et langdistansemissil kalt Svobodnij 18, bruk i romsammenheng var planlagt i et forsøk på å redusere russisk avhengighet til Bajkonur i Kasakhstan. Fikk kosmodromstatus 1. mars 1996, men ble benyttet til kun fem oppskytninger. Etter at leieavtalen med Bajkonur ble forlenget i 2005, besluttet den russiske føderale romorganisasjonen Roskosmos at det ikke lenger var bruk for Svobodnij, og basen ble besluttet nedlagt av president Vladimir Putin februar 2007. Svobodnij lå ved 51 grader nord.