Steinkjerelva, den ca. 2 km lange, brede elven som renner gjennom Steinkjer sentrum i Trøndelag. Elva dannes ved sammenløpet av Byaelva (Snåsavassdraget) fra nordøst og Ogna fra sørøst. Hele vassdraget er i 111,7 km langt, med et nedbørfelt på 2 143 km². Steinkjerelva/Byaelva og en del av Ogna er lakseførende.