Levanger

Faktaboks

Landareal
610 km²
Innbyggertall
20 254
Administrasjonssenter
Levanger
Fylke
Trøndelag
Innbyggernavn
levangsbygg
Målform
nøytral
Kommunenummer
5037
Høyeste fjell
Hårskallen (735 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.
Flyfoto-panorama som viser både tettstedet Levanger og nærliggende landbruksområder, sett fra Levangerbukta.
Levanger aerial

Artikkelstart

Levanger er en kommune i Trøndelag fylke. Den ligger ved Trondheimsfjorden, 75 km nordøst for Trondheim. Kommunen omfatter fra 1962 den tidligere bykommunen Levanger og de tidligere herredskommunene Frol, Skogn og Åsen, fra 1964 også Ytterøy.

I nord og øst grenser Levanger til Verdal, i sør til Stjørdal og i vest til Frosta. Dessuten er det et felles grensepunkt mot Meråker i øst ved innsjøen Feren. Levanger tettsted har siden 1997 status som by, men har også tidligere hatt bystatus, fra 1836 og frem til kommunesammenslåingen i 1962.

Natur

Berggrunnen består av sterkt omvandlede kambrosiluriske bergarter. Store deler av berggrunnen er dekket av leire, og nær halvparten av arealet ligger under 150 moh. Det er flere store vann, særlig i Hoplavassdraget i sør, som renner ut i Åsenfjorden (se Hammervatnet, Hoklingen og Movatnet). Skogkledde åser stikker opp særlig i sør og øst, hvor Hårskallen (735 moh.) er høyest. Lengst øst i kommunen ligger deler av Øvre Forra naturreservat, et 108 km² stort myrområde på grensen til Verdal og Stjørdal. Inn mot Alstadhaug i Skogn ligger Eidsbotn, et stort ferskvannsbekken og et verdifullt fredningsområde for våtmarksfugler.

Bosetning

Levanger. Kulturlandskap ved Alstadhaug på Skogn, sett mot Levangerneset.

Av /KF-arkiv ※.

Folkemengden har vært økende siden 1950-årene, i tiårsperioden 1995–2005 med en økning på 4,7 prosent, og i tiårsperioden 2003–2013 med en økning på 7,8 prosent. I perioden 2010–2018 var veksten i folketallet 8,3 prosent mot 8,7 prosent vekst i Trøndelag som helhet.

Det er ganske tett bosetning i de flate, gode jordbruksbygdene som strekker seg fra Åsenfjorden i sørvest over til kysten i nordvest og i et bredt belte innover fra kysten. Ute ved kysten i nord ligger tettstedet og administrasjonssenteret Levanger (10 008 innbyggere 2017). Tettstedene Skogn (1975 innbyggere) og Åsen (595 innbyggere) ligger ved E 6, henholdsvis 8 og 15 km sørvest for administrasjonssenteret. Levanger har ytterligere tre tettsteder, Mule (251 innbyggere), Ekne (295 innbyggere) og Eidsbotn (221 innbyggere).

Næringsliv

Levanger sentrum er preget av gammel bevaringsverdig trehusbebyggelse.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Levanger er et av de beste jordbruksdistriktene i Trøndelag, og bruksenhetene er jevnt over store. Viktigst er kornproduksjonen (nær halvparten av arealet), men kommunen er også stor på svineavl og melkeproduksjon. Totalt jordbruksareal i drift er 133 855 dekar (2018). Det produktive skogsarealet er på 283 408 dekar og avvirkningen var i 2018 på 31 058 m³.

Levanger er også en betydelig industrikommune. Den største bedriften er Norske Skog sin avispapirfabrikk på Fiborgtangen, og om lag 40 prosent av arbeidstakerne i industrien er sysselsatt i papir- og papirvareindustrien. Andre viktige industriarbeidsplasser er verksted-, næringsmiddel-, trevareindustri.

Ser vi på hva de sysselsatte i kommunen arbeider med får vi følgende fordeling:

 • Primærnæringer: 4,6 prosent
 • Industri, produksjon, energi: 20,4 prosent
 • Varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finans: 25,6 prosent
 • Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring: 4,9 prosent
 • Undervisning: 11,0 prosent
 • Helse- og sosialtjenester: 30,5 prosent
 • Personlig tjenesteyting: 3,0 prosent

Samferdsel

Levanger jernbanestasjon fra 1902.
.
Lisens: fri

E 6 og Nordlandsbanen går gjennom de største tettstedene i kommunen. Fra Skogn går Fv. 754 inn til Markabygd med forbindelse videre til Stjørdal (bomvei); fra Åsen går Fv. 753 vestover til Frosta. Fv. 774 fører fra E 6 gjennom Levanger sentrum.

Skole og utdanning

Levanger kirke.

.
Lisens: fri
Klosterruinene på Munkeby i Levanger.
.
Lisens: fri

Levanger er en betydelig skoleby; Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag), har avdelinger for lærer- og sykepleierutdanning samt økonomi, organisasjon og ledelse.

Levanger videregående skole med cirka 1000 elever har et stort utvalg utdanningsprogrammer.

Levanger har (2017) ni kommunale grunnskoler samt to private; Markabygda montessori og Vårtun kristne skole og oppvekstsenter. De fleste skolene er organisert i oppvekstsentre sammen med kommunale barnehager i området. I Levanger ligger også Skogn folkehøgskole.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Administrasjonen for Helse Nord-Trøndelag ligger i Levanger, likeledes Sykehuset Levanger.

Levanger hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Innherred samkommune sammen med Verdal.

Levanger kommune tilsvarer de sju soknene Alstadhaug, Ekne, Levanger, Markabygd, Okkenhaug, Ytterøy og Åsen i Stiklestad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Levanger til Stjør- og Værdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Levanger

For statistiske formål er Levanger kommune (per 2016) inndelt i åtte delområder med til sammen 53 grunnkretser:

 • Nesset: Staup, Bamberg, Gjemble, Kjønstad, Veske, Alstahaug, Nossum, Momarka, Bjørklia, Høgberget
 • Skogn: Eggen, Småland, Holan, Skogn sentrum, Mønsterhaug, Holåsen, Høyslo
 • Midt-Skogn: Stormo, Bjørkenget, Markabygd, Voll, Lynvatn, Ronglan, Tuv, Skarås, Gustad, Vestran
 • Åsen: Gullberget, Mossing, Fossing, Grenne, Vuddudalen, Åsenfjord, Leangen, Skjesol
 • Frol: Østborg, Haugskott, Rinnan, Munkrøstad, Buran, Munkeby, Matberg, Tingstad
 • Bruborg med omland: Røstad, Ulve, Bruborg, Brusve, Gjeite
 • Levanger: Levanger sentrum, Lillemarksbakkene
 • Ytterøy: Øvre, Jørstad, Grav

Historikk og kultur

Kommunen har mange fortidsminner: Holtås helleristningsfelt ved Skogn med veideristninger av over 100 figurer fra stein- og bronsealderen, gravfelt fra romertiden (0–400 evt.) på Geitehøyden rett øst for sentrum, gravhauger og helleristninger ved Okkenhaug kapell og et gravfelt fra jernalderen på blant annet Munkrøstad, Støre og Husby. Bygdeborger fra folkevandringstiden. Alstadhaug kirke mellom Levanger og Skogn er oppført cirka år 1200. Ved kirken ligger en stor gravhaug der vikinghøvdingen Ølvir ifølge tradisjonen skal være begravd.

FalstadminnetEkne består av minnelund og monument i Falstadskogen over henrettede fanger fra tyskernes konsentrasjonsleir på Falstad under andre verdenskrig. Se også egen artikkel om sonofrene i Trøndelag. Stiftelsen Falstadsenteret er et minnested og senter for menneskerettigheter.

På Munkeby gård, cirka fem km øst for Levanger sentrum, finnes ruinene av Munkeby kloster, anlagt av cisterciensermunker på midten av 1100-tallet. Stedet eies i dag av Fortidsminneforeningen. Mo gård ved innkjørselen til Levanger har staselig hovedbygning fra 1831. Brusve gård er en tidligere embetsmannsgård fra begynnelsen av 1800-tallet. Gården er nå museum.

Trehusbebyggelse

Trehusbebyggelsen i sentrum er unik, med mange gamle bygninger i sveitser- og jugendstil. Stiftelsen Norsk Kulturarv tildelte i 2013 hedersbevisningen Olavsrosa til Trehusbyen Levanger. Begrunnelsen var blant annet at byen er en av få helhetlige bebyggelser i Norge som stammer fra byggeperioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangloven av 1904.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1965) har en stående gull hest mot en rød bakgrunn; henspiller på eldre tiders handel med hester til Jämtland. Kommuneblomsten er Linnea.

Navnet er av norrønt Lifangr. Første ledd kan være et tapt elvenavn, Lif; siste ledd angr, ‘fjord, vik’.

Eksterne lenker

Litteratur

 • Eklo, Asbjørn D.K.: En historiebok om Levanger: fortellinger, intervjuer, kultur og foto i krig og fred, 2006-2008, Finn boken
 • Vestrum, Arne m.fl.: Skogns historie, 1926-, 12 b., Finn boken
 • Vudduaune, Arne Sigmund: Bygdebok for Åsen: gårds- og slektshistorie, 1991-, 5 b., isbn 82-990939-2-9, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg