Snåsa

Faktaboks

Også kjent som

Sørsamisk Snåase

Landareal
2 343 km²
Innbyggertall
2 094
Administrasjonssenter
Snåsa

Kommunevåpen

Snåsa, sørsamisk; Snåase, er en kommune i Trøndelag fylke, på begge sider av den øvre del av Snåsavatnet og med vide skog- og fjellstrekninger mot Lierne kommune i øst og svenskegrensen i sørøst. Snåsa grenser forøvrig til Verdal i sør, Steinkjer i sørvest og Overhalla og Grong i vest og nord. Snåsa er offisielt tospråklig, hvor norsk og sørsamisk er likestilt.

Natur

Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Cirka én tredel av arealet ligger over 600 meter over havet, og nær 60 prosent over grensen for produktiv skog. I grensetraktene når fjellene over 900 meter over havet, høyest er Skjækerhatten (1139 meter over havet) i sør. Her i sør og vest består berggrunnen av gneis og glimmerskifer med drivverdige skifer- og marmorforekomster. I øst er det grunnfjellsbergarter med mer avrundede former. Om lag halvparten av det 121 kvadratmeter store Snåsavatnet ligger i Snåsa. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i Snåsa. Denne omfatter også områder i Steinkjer, Lierne, Verdal, og Grong, og den tidligere Gressåmoen nasjonalpark inngår i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Kjenstad landskapsvernområde. Bergsåsen ved Snåsa stasjon er naturreservat med plantefredning.

Bosetning

Snåsa. Gressåmoen gård ligger ved grensen til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Snåsa av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Hovedtyngden av bosetningen ligger på sør- og østsiden av Snåsavatnet, hvor det er relativt flatt og god jord. Folketallet har stort sett vist tilbakegang siden 1950, i tiårsperioden 1996–2006 med 8,2 prosent, mot en vekst på 1,1 prosent for fylket som helhet. I tiårsperioden 2003–2013 var nedgangen på 6,8 prosent. Tettstedet og administrasjonssenteret Snåsa ligger ved nordøstenden av Snåsavatnet. Grenda Jørstad ca. 8 kilometer lenger vest langs riksvei 763.

Snåsa er et kjerneområde for sørsamisk språk, og 1. januar 2008 ble kommunen, som den første i det sørsamiske området, offisielt tospråklig.

Næringsliv

Jord- og skogbruk er hovednæringene i Snåsa med betydelig korndyrking og storfehold. Det holdes også en del sau og høns. I snaufjellet er store vidder som brukes til reinbeiter. Snåsa er en av de største skogbrukskommunene i fylket med årlig avvirkning på ca. 36 600 kubikkmeter (2004), hovedsakelig gran. Her drives også mye jakt og fiske. Kommunen har noe industri, hovedsakelig trevare- og næringsmiddelindustri, samt stein- og torvindustri.

Snåsa er er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 159 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 59 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Bogna kraftverk (i drift fra 1971).

Samferdsel

Fylkesvei 763 og Nordlandsbanen følger sørsiden av Snåsavatnet, går gjennom administrasjonssenteret og over til Namdalen, mens E6 følger nordsiden av vannet og går over Snåsaheia til Namdalen. På sørsiden av vannet ligger Grønøra småflyplass.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Snåsa er et sørsamisk senter med internatskole for samiske barn, samisk kulturbygg med kurssenter, bibliotek og museum. Snåsa skole er en kombinert barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn). Snåsa kirke er en steinkirke fra 1220.

Snåsa hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Snåsa er del av Indre Namdal næringsregionsammen med Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik.

Snåsa kommune tilsvarer soknet Snåsa i Nord-Innherad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Snåsa til Inderøen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Snåsa

For statistiske formål er Snåsa kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 19 grunnkretser: Hammer/Vekset, Sagbakken/Dravland, Snåsa nord, Snåsa øst, Snåsa vest, Berg, Navlus, Bøgseth/Agle/Myrseth, Gravbrøt/Mollan/Gåsmo, Sørbygda øvre, Heimveg, Svarva/Murbrekk, Svarva/Sandnes, Brønstad, Kleiv/Mediås, Imsdalen, Breide, Stridmoen og Imsdalsfjellet.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1994) har en gull marisko mot en blå bakgrunn; planten finnes over hele kommunen. Kommuneblomst; marisko. Kommunenummer: 1736.

Navnet kommer av norrønt Snǫs, ‘fremspringende fjell’. Fra 2010 har kommunen også et samisk parallellnavn, Snåasen tjielte.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Gartland, Roar Morten: Snåsaslekter 1650-1992, 1993, Finn boken
  • Kjenstad, Nikolai Kristian: Snåsamålet, 2. utg., 1993, isbn 82-992976-0-5, Finn boken
  • Sandnes, Jørn & Gunnar Skavlan: Snåsaboka, 1956-65, 4 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg