Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Snåsa er en kommune i Trøndelag fylke, på begge sider av den øvre del av Snåsavatnet og med vide skog- og fjellstrekninger mot Lierne kommune i øst og svenskegrensen i sørøst. Snåsa grenser forøvrig til Verdal i sør, Steinkjer i sørvest og Overhalla og Grong i vest og nord.

Cirka én tredel av arealet ligger over 600 moh., og nær 60 prosent over grensen for produktiv skog. I grensetraktene når fjellene over 900 moh., høyest er Skjækerhatten (1139 moh.) i sør. Her i sør og vest består berggrunnen av gneis og glimmerskifer med drivverdige skifer- og marmorforekomster. I øst er det grunnfjellsbergarter med mer avrundede former. Om lag halvparten av det 121 km² store Snåsavatnet ligger i Snåsa. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i Snåsa. Denne omfatter også områder i Steinkjer, Lierne, Verdal, og Grong, og den tidligere Gressåmoen nasjonalpark inngår i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Kjenstad landskapsvernområde. Bergsåsen ved Snåsa stasjon er naturreservat med plantefredning.

Hovedtyngden av bosetningen ligger på sør- og østsiden av Snåsavatnet, hvor det er relativt flatt og god jord. Folketallet har stort sett vist tilbakegang siden 1950, i tiårsperioden 1996–2006 med 8,2 prosent, mot en vekst på 1,1 prosent for fylket som helhet. I tiårsperioden 2003-2013 var nedgangen på 6,8 prosent. Tettstedet og administrasjonssenteret Snåsa ligger ved nordøstenden av Snåsavatnet. Grenda Jørstad ca. 8 km lenger vest langs Rv.763.

Snåsa er et kjerneområde for sørsamisk språk, og 1. januar 2008 ble kommunen, som den første i det sørsamiske området, offisielt tospråklig.

Jord- og skogbruk er hovednæringene i Snåsa med betydelig korndyrking og storfehold. Det holdes også en del sau og høns. I snaufjellet er store vidder som brukes til reinbeiter. Snåsa er en av de største skogbrukskommunene i fylket med årlig avvirkning på ca. 36 600 m³ (2004), hovedsakelig gran. Her drives også mye jakt og fiske. Kommunen har noe industri, hovedsakelig trevare- og næringsmiddelindustri, samt stein- og torvindustri.

Snåsa er er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 159 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 59 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Bogna kraftverk (i drift fra 1971).

Fv. 763 og Nordlandsbanen følger sørsiden av Snåsavatnet, går gjennom administrasjonssenteret og over til Namdalen, mens E 6 følger nordsiden av vannet og går over Snåsaheia til Namdalen. På sørsiden av vannet ligger Grønøra småflyplass.

Snåsa er et sørsamisk senter med internatskole for samiske barn, samisk kulturbygg med kurssenter, bibliotek og museum. Snåsa skole er en kombinert barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn). Snåsa kirke, steinkirke fra 1220. Reindriftsagronomen har sitt kontor i Snåsa.

Snåsa hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Snåsa er del av Indre Namdal næringsregionsammen med Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik.

Snåsa kommune tilsvarer soknet Snåsa i Nord-Innherad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Snåsa til Inderøen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Snåsa kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 19 grunnkretser: Hammer/Vekset, Sagbakken/Dravland, Snåsa nord, Snåsa øst, Snåsa vest, Berg, Navlus, Bøgseth/Agle/Myrseth, Gravbrøt/Mollan/Gåsmo, Sørbygda øvre, Heimveg, Svarva/Murbrekk, Svarva/Sandnes, Brønstad, Kleiv/Mediås, Imsdalen, Breide, Stridmoen og Imsdalsfjellet.

Kommunevåpenet (godkjent 1994) har en gull marisko mot en blå bakgrunn; planten finnes over hele kommunen. Kommuneblomst; marisko. Kommunenummer: 1736.

Navnet kommer av norrønt Snǫs, ‘fremspringende fjell’. Fra 2010 har kommunen også et samisk parallellnavn, Snåasen tjielte.

  • Gartland, Roar Morten: Snåsaslekter 1650-1992, 1993, Finn boken
  • Kjenstad, Nikolai Kristian: Snåsamålet, 2. utg., 1993, isbn 82-992976-0-5, Finn boken
  • Sandnes, Jørn & Gunnar Skavlan: Snåsaboka, 1956-65, 4 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.