Faktaboks

Administrasjonssenter
Ranemsletta
Fylke
Trøndelag
Innbyggertall
3 817 (2022)
Landareal
689 km²
Høyeste fjell
Reinsjøfjellet (726 moh.)
Innbyggernavn
overhallning
Målform
nøytral

Kommunevåpenet til Overhalla har sju røde kors som danner en sirkel mot en gull bakgrunn.

Kart: Overhalla kommune i Trøndelag

Beliggenhetskart for Overhalla kommune i Trøndelag fylke.

Kart: Overhalla kommune i Trøndelag
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Overhalla er en kommune i Trøndelag, nederst i Namdalen rett øst for Namsos.

Helt i øst ble en mindre del av Høylandet innlemmet i Overhalla ved kommunesammenslåingene i 1964. Overhalla grenser til Namsos i vest og nord, Høylandet i nord, Grong i øst, Snåsa og Steinkjer i sør.

Natur

Dalen på begge sider av elva Namsen er bred og åpen, den er dekket av marine avsetninger og har store myrstrekninger. Elven faller slakt og graver i leir- og sandavsetningene langs bredden. Langs Namsen og dens viktigste tilløp, Bjøra (Høylandsvassdraget), er det gjennom årene gjort rasforebyggende tiltak. På begge sider av hoveddalen strekker det seg et kupert åslandskap med skog opptil 400 meter over havet. Åsene når i nord 670 (Grønningsfjella) og i sør 726 meter over havet (Reinsjøfjellet). Berggrunnen består hovedsakelig av eldre gneisbergarter.

Bosetning

Overhalla

Overhalla. Utsikt over bygda og elva Namsen. Administrasjonssenteret midt i bildet.

Av /KF-arkiv ※.

Folketallet i kommunen var fallende fram til 1970-årene, men har siden stort sett hatt en økende trend. Fra 2010 til 2022 økte økte folketallet med 6,7 prosent, mens det i Trøndelag som helhet økte med 11,4 prosent.

Bosetningen er tettest gjennom hoveddalen. Her ligger to av kommunens tettsteder; administrasjonssenteret Ranemsletta og Hunn, også kalt Skage. Andre tettsteder er Skogmo og Svalia.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det fire tettsteder i Overhalla. Tettstedene er til sammen 1,9 km².

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Skage 831 22 % 0,6 km²
Ranemsletta 516 14 % 0,5 km²
Svalia 279 7 % 0,2 km²
Skogmo 277 7 % 0,6 km²
Sum 1 903 50 % 1,9 km²

* Andelen av innbyggerne i Overhalla kommune som bor i tettstedet.

Kart

Kart over Overhalla kommune
Kart over Overhalla kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Overhalla med Namsen, en av Norges beste lakseelver.
.
Overhalla sentrum, Ranemsletta.
.

Overhalla er en svært god jordbruks- og skogbrukskommune. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er blant de største i fylket, og driften har hovedvekt på korndyrking og storfehold. På Tranemyr ligger et av Trøndelags største bureisingsfelter fra 1930-årene (selskapet Ny Jord). Namdal skogselskaps planteskole ligger i Overhalla.

Industrien i Overhalla allsidig, men med hovedvekt på trevareindustri. Produktivt skogareal i kommunen er 597 688 dekar. I femårsperioden 2017-2021 ble det avvirket i snitt 24 059 m³ skog per år. Hovedtyngden av industriarbeidsplassene i kommunen er konsentrert til Skogmo industripark. Her er et stort antall av industriarbeidsplassene lokalisert. Pharmaq AS, som produserer vaksiner og terapeutiske produkter for oppdrettsfisk, holder blant annet til her. Ellers er det produksjon av andre kjemiske og mineralske produkter. Overhalla kommune har for øvrig et godt utbygd servicetilbud.

Energi

Overhalla har lite vannkraftproduksjon. Kommunen har ett vannkraftverk, Vannebo (i drift fra 1914), med en årlig produksjon på 3,84 gigawattimer (gjennomsnitt 1993-2020).

Sysselsetting

Kommunens innbyggere var i 2020 beskjeftiget innenfor følgende næringer (SSB):

  • Primærnæringer: 9,8 prosent
  • Industri, produksjon, energi: 26,8 prosent
  • Varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finans: 26,2 prosent
  • Offentlig administrasjon: 3,6 prosent
  • Undervisning: 7,9 prosent
  • Helse- og sosialtjenester: 24,0 prosent
  • Personlig tjenesteyting: 1,7 prosent

Av kommunens innbyggere pendlet 924 til jobb i en annen kommune, spesielt til Namsos. Den andre veien er det 516 som pendler fra annen kommune til jobb i Overhalla.

Laksefiske

Namsen og sideelven Bjøra er blant landets beste lakseelver. På Mølla, i Overhalla sentrum, er det laksefiskemuseum i første etasje og bygdemuseum i andre. Overhalla Hotel satser spesielt på aktiviteter rundt laksefisket.

Samferdsel

Fylkesvei 760 går fra Grong gjennom Overhalla til Namsos; den følger nordsiden av Namsen. Ved Skogmo tar fylkesvei 17 av til Høylandet og Indre Folda, og videre nordover langs kysten til Bodø. Nordlandsbanens sidelinje fra Grong til Namsos går gjennom Overhalla, men er nå ikke i bruk.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ranem kirke på Ranemsletta i Overhalla kommune.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

I Overhalla er det to kommunale skoler: Hunn skole (1.–7. trinn) og Overhalla barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn). Dessuten har Overhalla en Montessoriskole (1.-7. trinn). Overhalla har dessuten fire barnehager. Nærmeste videregående skole ligger i Namsos: Olav Duun videregående skole.

Overhalla hører til Trøndelag politidistrikt, Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Namdal regionråd, sammen med Namsos, Flatanger, Leka, Osen, Grong, Høylandet, Namsskogan, Nærøysund, Lierne og Røyrvik.

Overhalla kommune tilsvarer soknet Overhalla i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Overhalla til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Overhalla

For statistiske formål er Overhalla kommune (per 2019) inndelt i ett delområde med til sammen 13 grunnkretser: Vestre Skage, Hunn, Nordre Skage, Mælen, Øyesvold/Gansmo, Weglo, Ranum, Amdal, Flasnes, Skogmo, Søndre Skage, Grande og Øysletta.

Historikk og kultur

Ved Bertnum gård ligger tre store gravhauger fra merovingertiden, og ellers er det registrert en rekke gravhauger. Ranem kirke fra 1189 er en rundbuet langkirke i stein i romansk stil. Den ble restaurert etter brann i 1899.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1989) har sju røde kors som danner en sirkel mot en gull bakgrunn; motivet har sitt opphav i et middelaldersegl. Kommuneblomsten er gulsymre (gulveis).

Navnet kommer av norrønt æfri halfa, ‘den øvre halvpart’, det vil si av Naumdølafylke.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Olav Flotten og Gunnar Groven: Overhalla bygdebok, 1967-90, 6 b.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg