Verdal

Faktaboks

Landareal
1 475 km²
Innbyggertall
14 955 (2022)
Administrasjonssenter
Verdalsøra eller Verdal
Fylke
Trøndelag
Innbyggernavn
verdaling
Målform
nøytral
Kommunenummer
5038
Høyeste fjell
Raassje, Løysmundhatten (1090 moh.)

Kommunevåpen

Artikkelstart

Verdal er en kommune i Trøndelag fylke. Kommunen ligger øst for den indre del av Trondheimsfjorden. Verdal har form som en trekant med én side langs den 50 kilometer lange grenselinjen mot Sverige og motstående hjørne i den korte kyststripen mot fjorden.

Kommunen grenser i sør til Levanger og Meråker, i nord til Steinkjer og Snåsa, og i nordvest til Inderøy. Kommunen har aldri hatt grenseendringer. Siden 1998 har kommunesenteret Verdalsøra hatt bystatus.

Natur

Av /Store norske leksikon ※.

Verdal er også en fremragende jordbrukskommune.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Midt gjennom bygda renner Verdalselva, som 15 kilometer fra fjorden deler seg i Helgåa mot nordøst og Inna mot sørøst. Sør for Verdalselvas utløp i fjorden er lagt opp store løsmasser på Verdalsøra og Rinnleiret, og i lavlandet innover fra fjorden og i de brede dalene ligger mektige leiravsetninger opp til rundt 200 meter over havet. Flere steder er det gått store leirras, blant annet det store Verdalsraset i 1893. Lenger inne blir Inndalen og Helgådalen trangere med mange mindre sidedaler, og mellom dalene ligger fjellområder med topper opptil 800–1100 meter over havet. Store områder ligger her over skoggrensen. Høyest er Løysmundhatten i Skjækerfjella i nordøst (1090 meter over havet). Berggrunnen er i nord gneis, ellers skifer hvor det i øst stikker opp gabbro.

Deler av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i Verdal. Ørin naturreservat i Verdalsøra er et våtmarksområde med Ramsar-status, opprettet i 1993.

Bosetning

Verdal har hatt en jevn befolkningsvekst siden andre verdenskrig, særlig stigende i 1970-årene. I tiårsperioden 1996–2006 økte kommunens folketall med 1,1 prosent, det samme som i fylket som helhet. I perioden 2010–2018 var veksten i folketallet 5,1 prosent, mot 8,7 prosent vekst i Trøndelag som helhet.

Bosetningen ligger tett i lavlandet ved kysten, på østsiden av Leksdalsvatnet, i den brede Verdalen og de nedre deler av Inndalen og Helgådalen. Lenger inne i dalene ligger spredte bosetninger. Ved Verdalselvas utløp ligger tettstedet og administrasjonssenteret Verdalsøra (8200 innbyggere i 2017). Andre tettsteder i kommunen er Lysthaugen (312), Trones (388), Forbregd/Lein (837) og Vuku (234).

Næringsliv

Verdal Industripark på Ørin.
.

På leiravsetningene ligger noen av de beste jordbruksarealene i Trøndelag, og Verdal er en av de største jordbrukskommunene i fylket, med korndyrking og storfe-, svine- og sauehold. Av skogarealene eier Verdalsbruket en betydelig del, og store deler er statsallmenning. Skogsavvirkningen var 33 293 kubikkmeter i 2018.

Selv om Verdal er en betydelig jordbrukskommune, er den i dag først og fremst en industrikommune. Verdalsøra har en moderne havn som kan ta imot store, dyptgående skip. I direkte tilknytning til havneområdet er det et industriområde på omtrent 900 dekar. Her ligger blant annet Aker-eide Kværner Verdal, som produserer oljerigger og andre konstruksjoner til oljeindustrien. Verdal Industripark alene omfatter omkring 165 bedrifter med til sammen 3100 ansatte (2014). Industrien omfatter ellers sagbruk, sementfabrikk, mølle, kornsilo og meieri.

Samferdsel

Verdal. Minnesmerke over de omkomne etter det store Verdalsraset i 1893 står på Lysthaugen, øst for Vinne. Administrasjonssenteret Verdalsøra i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Gjennom Verdalsøra går E6 og Nordlandsbanen. Fra Verdalsøra går riksvei 72 opp Inndalen og over til Sverige. Ved vegen ligger De verdalske befestninger.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

På Verdalsøra er det meste av kommunens forretnings- og servicevirksomheter samlet. Her ligger også Verdal videregående skole og Bakketun folkehøgskole (Normisjon). Verdal har ti kommunale grunnskoler.

Skuespillerutdanningen ved Nord universitet i Verdal er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge.

Verdal hører til Trøndelag politidistrikt, Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Innherred samkommune sammen med Levanger.

Verdal kommune tilsvarer de fire soknene Stiklestad, Vera, Vinne og Vuku i Stiklestad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Verdal til Stjør- og Værdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Verdal

For statistiske formål er Verdal kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 37 grunnkretser:

  • Ørmelen: Ørin, Ørmelen 1, Ørmelen 2, Ørmelen 3, Ørmelen 4
  • Verdalsøra: Verdalsøra nord, Verdalsøra syd, Verdalsøra øst, Mikvold-Frydenlund, Haug
  • Sjøbygda: Ydse, Trones, Sjøbygda, Volhaugen
  • Stiklestad: Vist, Forbregd, Stiklestad, Raset, Jermstad, Sør-Leksdal, Nord-Leksdal
  • Vinne og Ness: Stamphusmyra-Fætten, Brannan, Berg, Molberg, Vinne, Ness
  • Øvre Verdal: Reppe, Vuku, Ulvilla, Volden, Bjartan, Kleppen, Sul, Dillan, Inndal, Levring

Historikk og kultur

Stiklestad kirke
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Verdals største turistattraksjon er Stiklestad med kirken fra 1100-tallet og Olavsstøtten fra 1805. Her ligger også Stiklestad nasjonale kultursenter og Stiklestad museum. Årlig arrangeres friluftsforestillingen Spelet om Heilag Olav til minne om Slaget på Stiklestad, under olsokfeiringen. Olskjelda, eller Olavskilden ved Sul, er et annet minne om Olav den helliges ferd gjennom dalen. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har nasjonalt ansvar for forvaltningen og formidlingen av den såkalte Olavsarven.

Hellemsmarka er et stort fortidsminneområde, tilrettelagt med kultursti. I Hellemsmarka gravfelt er det registrert 80 gravhauger. Ellers er et stort antall gravhauger påvist i og rundt Stiklestad og Vinne. Ved Haug mener man å ha funnet rester av en 30–35 meter lang høvdinghall. Det eldste spor av mennesker i Verdal er funnet på Hallem; en elghornhakke som er 7000–8000 år gammel.

Verdal har fire menighetskirker: Stiklestad kirke fra 1180 med 400 sitteplasser, Vera kirke (kapell), langkirke i tømmer fra 1899 med 75 sitteplasser, Vinne kirke, åttekantet kirke i tømmer fra 1814 med 180 sitteplasser og Vuku kirke, langkirke i tømmer fra 1654 med 200 sitteplasser. Vuku kirke og Vinne kirke er begge dekorert av den svenske kirkemaleren Erik af Valne.

På Stiklestad befinner seg det katolske St. Olavs kapell, som ble innviet ved 900-års jubileet for slaget på Stiklestad, 29. juli 1930.

Kommunevåpen

Våpenet (godkjent i 1972) har et utbøyd og tilspisset gull kors mot en rød bakgrunn; motivet er hentet fra et antemensale fra cirka 1300. Kommuneblomst/-plante; Tindved.

Navnet. Første ledd er et gammelt navn på Verdalselva, Ver, ‘stille, rolig’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Musum, Einar med flere: Verdalsboka : en bygdebok om Verdal, 1930–, 14 bind. Bøkene kan også leses digitalt (Nasjonalbiblioteket).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg