Steinkjerfjorden, nordøstre del av Beitstadfjorden i Trøndelag, øst for en linje mellom Hammer i Beitstad og Stornesøya i Inderøy. Steinkjerelva og Figgja renner ut i Steinkjerfjorden.