Orbita, nett av bakkestasjoner opprettet av Sovjetunionen i 1967, for bruk av Molnija-kommunikasjonssatellitter. Nettet hadde opprinnelig 20 stasjoner, men ble senere utvidet til over 100 med 12 meters antenner for overføring av telefonsamtaler, fjernsynsprogrammer og så videre.