Ofeq, serie israelske satellitter for forskjellige formål, men hovedsakelig rekognosering. Demonstrasjonssatellittene Ofeq 1 og Ofeq 2 (masse 156 kg) ble skutt opp i 1988 og 1990, den første operative satellitten, Ofeq 3 (masse 225 kg), i april 1995. Ofeq 5 (masse ca. 300 kg) ble skutt opp i mai 2002. Oppskytningene av Ofeq 4 i jan. 1998 og Ofeq 6 i sept. 2004 var mislykket. Bærerakett er den israelskbygde Shavit.