NASP, amerikansk forsknings-/utviklingsprogram initiert tidlig i 1980-årene, med formål å skape et romfly som kan nå bane med bruk av kun ett trinn. NASA, Forsvarsdepartementet og deler av industrien deltok. Meningen var å prøve konseptet ved to hypersoniske forskningsfartøyer med betegnelsen X-30. NASP-programmet ble nedlagt 1994.