Folketallet i Irak ble i 2005 beregnet til 26,1 mill. Den gjennomsnittlige årlige tilvekst var i perioden 1995–2000 anslått til 2,7 %. Høye fødselstall i kombinasjon med en synkende dødelighet over tid har resultert i store barnekull, og over 40 % av landets befolkning er under 15 år. Mangel på mat og medisiner, bl.a. som følge av sanksjoner etter siste Golfkrig, har medført økt dødelighet, særlig for barn under fem år.

Selv om forskjellige folkegrupper i tidens løp har invadert Irak, består befolkningen i etnisk, kulturelt og språklig henseende overveiende av arabere; omkring 3/4 av folket blir regnet for arabere. Til tross for denne tilsynelatende ensartethet finnes betydelige indre motsetninger. Disse skyldes delvis gamle stammeforhold, men først og fremst at befolkningen tilhører to ulike grupper av islam. Drøye 60 %, hovedsakelig i den sørlige delen av landet og langs Eufrat, er sjia-muslimer. Den øvrige delen er til størstedelen sunni-muslimer. Disse bor særlig i Bagdad og i den nordlige delen av landet. Det har ved flere anledninger vært spenninger mellom sjia-muslimske og sunni-muslimske grupperinger.

Det finnes også etniske og språklige minoriteter. Størst betydning har kurderne, som lever i fjellene i den nordøstre delen av landet, og i de tilstøtende grensefjellene i Iran og spesielt i det østre Tyrkia. Kurderne krevde allerede i 1920-årene selvstyre. Et kurdisk autonomt område ble opprettet 1974–75, men uten reelt selvstyre. Kurdiske organisasjoner opprettet i 1991 egne selvstyreområder (Dahuk, Irbil og Sulaymaniyah) og i mai 1992 ble en kurdisk lovgivende forsamling valgt.

Ellers finnes det i Irak mindre grupper av turkmenere, armenere, kristne syrere, sabeanere og shabaker. Den jødiske folkegruppen har siden 1967 utvandret til Israel, og den tidligere store iranske gruppen ble nesten halvert mellom 1969 og 1975 da over 65 000 ble utvist fra landet.

Befolkningstettheten er i gjennomsnitt 59,4 innb. per km2, men viser store geografiske variasjoner. De mest tettbefolkede delene av landet er elveslettene omkring Eufrat og Tigris, med opptil 500 innb. per km2. De sørlige og vestlige ørkenstrøkene er derimot nesten folketomme. Enkelte beduinstammer lever fortsatt som kvegnomader i ørkenen. Byenes andel av befolkningen har økt sterkt etter den annen verdenskrig, og nærmere 3/4 av befolkningen bor nå i byer (35 % i 1950). Største by er hovedstaden Bagdad med 5,6 mill. innb.(2002). Andre viktige byer er Basra (1,3 mill. innb.) og Mosul (1,7 mill.), det kommersielle sentrum i nord.

Offisielt språk er arabisk, som tales av ca. 80 % av befolkningen. I områdene i nordøst har en betydelig minoritet av kurdere kurdisk som morsmål (ca. 15 %). Kurdisk er siden 1972 likestilt med arabisk i undervisning og forvaltning i disse områdene. Videre finnes mindre folkegrupper som taler tyrkiske og iranske språk, armensk og syrisk.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

16. juni 2010 skrev Ove Pettersen

" ... det regjeringsdannende Baath-partiet" har vært forbudt siden 2003.

Kanskje på tide med en oppdatering her?

18. juni 2010 svarte Redaksjonen for geografi 2005-2007

Ja, jeg er enig med deg. Dessverre er det slik at arbeidet med oppdateringer er hardt rammet av manglende inntekter. Forhåpentligvis får vi på plass en bedre løsning mht dette senere i år. Jeg har som en midlertidig løsning strøket den halve setningen som er direkte feil.
Takk for innspillet!
Mvh Kirsten Halvorsen

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.