Turkmensk, tyrkisk språk som tales av ca. 3 mill. i Turkmenistan, Iran og Afghanistan. Det tilhører den sørvestlige gruppen av tyrkiske språk og står således Tyrkia-tyrkisk og aserbajdsjansk forholdsvis nært. Det er et av de få moderne tyrkiske språkene som har bevart motsetningen mellom lange og korte vokaler. Turkmensk ble skrevet med det arabiske alfabetet frem til 1927, da det ble erstattet av det latinske, som igjen ble erstattet av det kyrilliske fra 1940. I 1990-årene ble det vedtatt å gå over til latinsk skrift igjen, noe som delvis er gjennomført.