Sørreisa

Faktaboks

Landareal
347 km²
Innbyggertall
3414 (2022)
Administrasjonssenter
Sørreisa (Straumen)
Fylke
Troms og Finnmark (fra 01.01.2020, tidligere Troms)
Innbyggernavn
sørreisværing
Målform
nøytral
Kommunenummer
5419 (fra 01.01.2020, tidligere 1925)
Høyeste fjell
Hjerttinden, Basečohkka (1381 moh.) på grensa til Salangen

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sørreisa. Utsikt fra Reisvannet ved administrasjonssenteret Sørreisa, mot Hjerttind. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Sørreisa er en kommune i Troms og Finnmark fylke, omkring Reisafjorden, den innerste armen av Solbergfjorden mellom Senja og fastlandet, og Reisvatnet innenfor, og Skøelvdalen (se Skøelva) og Rabbåsdalen med dal- og fjellstrøkene omkring i sør. I øst omfatter Sørreisa det meste av Andsvatnet som har avløp via Andselva østover til Målselva.

Sørreisa ble opprettet som kommune i 1886 ved utskilling fra Tranøy; da utgjorde kommunen 374 kvadratkilometer og hadde 1361 innbyggere. Sine nåværende grenser fikk kommunen i 1964 da Russevågområdet på sørøstspissen av Senja med 129 innbyggere ble overført til Lenvik.

Sørreisa grenser til Lenvik i Solbergfjorden i nordvest og på fastlandet i nord. Kommunen grenser for øvrig til Målselv i nordøst, Bardu i sørøst, Salangen i sør og Dyrøy i sørvest.

Natur

Berggrunnen i kommunene hører i sin helhet til den kaledonske fjellkjeden (kaledonske orogenese) og består hovedsakelig av glimmerskifer fra silur med adskillige innslag av sterkt omdannet kalkstein i form av marmor og dolomitt. Nord for Andsvatnet opptrer sandstein og lignende bergarter.

Det er gjort noen malmfunn i kommunen, for det meste av jernmalm i fjellet Børingstinden på grensen til Dyrøy, men ingen av disse har vært i drift. Høyeste fjell er Hjerttinden (1381 meter over havet) på grensen til Salangen og Bardu i sørøst.

Bosetning

Bebyggelsen er særlig konsentrert til området rundt Reisafjorden, særlig til de indre delene med kommunesenteret Sørreisa (Straumen), kommunens eneste tettsted, med 1538 innbyggere (2017). Tett bosetning er det også rundt Reisvatnet, likeledes i nedre del av Skøelvdalen i sørvest.

Andelen av befolkningen i Sørreisa bosatt i tettsteder utgjør 44 prosent, mot 71 prosent i fylket som helhet (2017).

Folkemengden i Sørreisa viste stort sett økning fra slutten av andre verdenskrig frem til første halvdel av 1980-tallet, og folketallet lå for eksempel 28 prosent høyere i 1983 (da det var høyest med 3526 innbyggere) enn ved folketellingen i 1946 (2751 innbyggere etter dagens kommunegrenser). Senere viste folketallet stagnasjon eller svak nedgang frem til begynnelsen av 2000-tallet da det igjen viste en viss vekst. I tiårsperioden fra 2007 til 2017 økte Sørreisas folketall med gjennomsnittlig 0,5 prosent årlig mot gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig i fylket som helhet.

Næringsliv

I alt fire prosent av Sørreisa arbeidsplasser er i primærnæringene (2015). Jordbruket i kommunen er basert på husdyrhold, særlig storfe og sau, og nesten hele jordbruksarealet brukes til gressproduksjon. Skogavvirkningen i kommunen er relativt beskjeden og består av både gran, furu og løvtrær. Fiskeflåten hjemmehørende i kommunen ilandførte i 2015 fangster til en førstehåndsverdi på vel tre millioner kroner; alt ilandført utenfor kommunen.

Industrien utgjør seks prosent av kommunens arbeidsplasser, 18 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning/renovasjon (2015). Industrien domineres av trevare- og trelastindustrien med 57 prosent av industriens ansatte (2014), blant annet en sponplate- og en ferdighusfabrikk. De to andre viktigste industribransjene er verksted- og næringsmiddelindustri med henholdsvis 19 og 17 prosent av industriens ansatte.

Forsvaret er en betydelig arbeidsgiver i Sørreisa, særlig gjennom Luftforsvarets stasjon og Hærens intendantur med verksted og sentralvaskeri. I alt er 53 prosent av kommunens arbeidsplasser i offentlig administrasjon, forsvar og helse- og undervisningsvesen (2015).

Av de yrkesaktive som er bosatte i Sørreisa har 49 prosent arbeid utenfor kommunen, 28 prosent i Lenvik, ni prosent i Målselv eller Bardu, fire prosent i Tromsø og i alt to prosent i de tre nærliggende kommunene i sørvest, Dyrøy, Tranøy og Salangen (2015).

Samferdsel

Kommunen har god forbindelse til E6 via fylkesvei 86 til Andselv, hvor også Bardufoss lufthavn ligger. Fylkesvei 86 gir kommunen god forbindelse med Finnsnes (hurtigruteanløp) og Senja. Sørover fra kommunesenteret fører fylkesvei 84 via Skøelva, Bjørkebakkdalen i Dyrøy og Sjøvegan i Salangen til E6 ved Fossbakken i Lavangen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sørreisa hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Troms regionråd sammen med Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Torsken og Tranøy.

Sørreisa kommune tilsvarer soknet Sørreisa i Senja prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke. Sørreisa gamle kirke, som lå i Tømmervika nord for kommunesenteret, var en åttekantet trekirke fra 1844 som brant ned i 1987: ny kirke i samme stil gjenoppbygd på samme sted i 1992, nå under navnet Tømmervik kirke. I kommunesenteret ligger Straumen kapell, en rektangelformet arbeidskirke i mur fra 1973.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sørreisa til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Delområder og grunnkretser i Sørreisa

For statistiske formål er Sørreisa kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 14 grunnkretser:

  • Sørreisa-sør: Gumpedal, Øvre Bakkejord, Skøelvdal, Smørsgård, Nedre Bakkejord, Sørstraumen
  • Sørreisa-nord: Storlia/Rabbås, Nordstraumen, Gottesjord, Djupvåg, Grunnreisa/Hemmingsjord, Reinelv, Andsvatn, Finnset

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet, godkjent i 1984, har tre seksoddede gullstjerner, to over én, mot en rød bakgrunn. Det henspiller på Sørreisas eldste segl.

Navnet er et elvenavn, Reisa, trolig av norrønt rísa, ‘stige‘, ’elv som stiger raskt’. Elvenavnet er gått over til fjorden, Reisafjorden, og i sin tur til navnet på bygda/kommunen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bygdebok for Dyrøy, Sørreisa og Tranøy, 1977–, Finn boken
  • Hanssen, Svein: Sørreisa bygdebok: gård og slekt, 1994, tre bind, isbn 82-993257-3-0, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg