Grane

Faktaboks

landareal:
1 882 km²
innbyggertall:
1 493
administrasjonssenter:
Trofors
fylke:
Nordland
innbyggernavn:
graneværing
målform:
nøytral
kommunenummer:
1825
høyeste fjell:
Kvigtinden, Voenjelensnjurhtjie (1699 moh.) på grensa til Hattfjelldal

Kommunevåpen

Grane. Fjellbjørkeskog i Simskaret i Børgefjell nasjonalpark, sett mot Golverdalen med Golvertind. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Grane, kommune på Indre Helgeland lengst sør i Nordland fylke. Grane omfatter Svenningdalen mellom Majavatnet og Trofors og Vefsnas dalføre videre nedover til Eiterstraumen nedenfor Laksfors, samt Austervefsn, Vefsnas dalføre ovenfor Trofors, med sidedalen Fiplingdalen fra sør. Kommunen omfatter dessuten fjellstrøkene omkring med blant annet Børgefjell i sørøst.

Grane ble opprettet som kommune ved utskilling fra Vefsn 1927. Siden har kommunen hatt uendrede grenser.

Grane grenser til Hattfjelldal i øst, Røyrvik og Namsskogan i Nord-Trøndelag i sør, Bindal og Brønnøy i vest og Vefsn i nord.

Natur

Berggrunnen i Grane er sterkt påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese) og består hovedsakelig av eldre bergarter, dels av grunnfjellsalder, dels fra kambrosilur, som under fjellkjedefoldingen ble omdannet til henholdsvis ulike gneiser og glimmerskifer/kalkstein/marmor. Under foldingen trengte seg ellers opp atskillig granitt, blant annet vest og nord for Trofors og lengst sørvest i kommunen. Det meste av kommunen består av fjellområder som når opp til 1699 moh. (Kvigtind på grensen til Hattfjelldal).

Noen få, større dalfører skjærer seg ned i fjellpartiene: i retningen nord-sør går Svenningdalen med Vefsnas dal nedenfor, likeledes Fiplingdalen lenger øst, og vest-øst går Austervefsn fra Trofors til Hattfjelldal. Dalførene, som er skogkledde (mest gran, men også furu), rommer tallrike vann. Skoggrensen ligger 600–700 moh., for barskog cirka 100 meter lavere. Rundt 20 prosent (297 km2) av Børgefjell nasjonalpark ligger innenfor kommunens grenser i sørøst. Ved Måsvasstjønnan ved Fv. 76 (Tosenveien) vest for Storsvenningvatnet ligger et stort grottesystem med store underjordiske elver og Skandinavias største underjordiske sjø.

Bosetning

Bosetningen følger dalførene opp til 300–400 moh. Bosetningen er klart tettest i nord. I hoveddalføret fra og med Trofors og nordover inkludert Austervefsn bor 80 prosent av kommunens befolkning (2016). Administrasjonssenteret Trofors, som er kommunens eneste tettsted, hadde 789 innbyggere, 54 prosent av kommunens befolkning i 2015.

Med unntak for 1970-årene og første del av 1980-årene har folketallet i Grane vist nedgang siden krigen, og 2016 lå det 19 prosent lavere enn i 1946. I tiårsperioden 2006–16 gikk folketallet ned med gjennomsnittlig 0,5 prosent årlig mot en vekst på 0,2 prosent årlig i fylket som helhet.

Næringsliv

Jord- og skogbruk er fortsatt viktige næringer i Grane; 2014 var ti prosent av kommunens arbeidsplasser i primærnæringene mot fem prosent i fylket som helhet. Jordbruket er basert på melke- og kjøttproduksjon, og det er ellers atskillig hønsehold. Arealene benyttes hovedsakelig til eng og beite; det dyrkes dessuten noe poteter. Grane er en av de største skogbrukskommunene i Nordland, og 2014 ble det avvirket 19 100 m3 skog i fylket; bare tre av fylkets kommuner hadde dette året større avvirkning. Statskog eier omtrent 60 prosent av skogarealet i kommunen.

Industrien utgjør 20 prosent av Granes arbeidsplasser, 28 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Den helt dominerende industribransjen er trelast- og trevareindustri (blant annet trevarefabrikken Svenningdal AS i Trofors og et par sagbruk) med 95 prosent av de sysselsatte i industrien i kommunen. Servicenæringene har økende betydning, ikke minst som følge av økt turisttrafikk.

Samferdsel

Nordlandsbanen går gjennom Svenningdalen og følger Vefsna fra Trofors og nordover, E 6 går parallelt med jernbanen gjennom dalen. Fv. 73 tar ved Trofors av østover til Hattfjelldal og Sverige. Fv. 76 (Tosenveien) går vestover fra Svenningdal via Tosbotn til Brønnøysund.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Grane hører til Grane og Hattfjelldal lensmannsdistrikt i Nordland politidistrikt og i rettslig sammenheng til Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Indre Helgeland regionråd sammen medHattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana.

Grane kommune tilsvarer Grane sokn i Indre Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Grane til Søndre Helgelands fogderi i Nordlands amt.

Delområder og grunnkretser i Grane

For statistiske formål er Grane kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Laksfors, Grane, Stabbforsmo, Fellingfors, Trofors, Svenningdal, Fiplingdal, Kappfjell-Li og Majavatn.

Historikk og kultur

Ved Tromoan øst for Trofors er det gjort funn av dyregraver (elg) antakelig fra jernalderen. Ved Majavatn ligger Majavatn kapell (samisk kirke) og et krigsminnesmerke over de falne fra Majavatntragedien. Grane kirke som ligger rundt seks km nord for Trofors, er en langkirke i tre, bygd 1860, påbygd 1890 og 1988.

Den 16 meter høye Laksfors i Vefsna nord for Trofors er blant de største turistattraksjoner i kommunen. Lengst sør i kommunen på grensen til Nord-Trøndelag ligger Porten til Nord-Norge, et turist- og informasjonssenter for hele landsdelen.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1980) har en springende blå laks mot en sølv bakgrunn; gjenspeiler laksefiske i hoveddalførenes elver.

Navnet er opprinnelig gårdsnavn, antakelig av treslaget ‘gran’; det er atskillig gran i området.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg