Grane

Grane, kommune på Indre Helgeland lengst sør i Nordland fylke. Grane omfatter Svenningdalen mellom Majavatnet og Trofors og Vefsnas dalføre videre nedover til Eiterstraumen nedenfor Laksfors, samt Austervefsn, Vefsnas dalføre ovenfor Trofors, med sidedalen Fiplingdalen fra sør. Kommunen omfatter dessuten fjellstrøkene omkring med blant annet Børgefjell i sørøst. Hele artikkelen