Majavatn, liten tettbebyggelse ved E 6 og Majavatn stasjon på Nordlandsbanen i Grane kommune, Nordland, på østsiden av (Store) Majavatnet; rundt 40 innbyggere (2016). En del sørsamisk bosetning. Samekirke. Minnestøtte over falne nordmenn fra den annen verdenskrig ved Majavatn hotell; motell og campingplass. Innfallsport til Børgefjell nasjonalpark ved Tomasvatnet øst for Majavatn.