Røyrvik, Raarvihke (sørsamisk); kommune i Trøndelag fylke, ligger lengst nordøst i fylket med grense til Nordland fylke i nord og til Sverige i øst, til Lierne i sørøst og til Namsskogan i vest. Røyrvik ble opprettet 1923 ved utskillelse fra Grong og er i dag fylkets minste kommune etter folketallet, tredje største etter areal.

Røyrvik er en utpreget fjellbygd hvor nesten hele arealet ligger over 300 moh. og over halvparten ligger over tregrensen (ca. 600 moh.). Høyest er Jetnamsklumpen 1513 moh. Berggrunnen, som tilhører den kaledonske fjellkjedefoldingen, består mest av skifrige-bergarter, blant annet kisførende grønnskifer. I nordøst er Store Børgefjell bygd opp av gneis. Fjellene mot Namdalen i vest består blant annet av granitt. I Røyrvik ligger flere store innsjøer, Namsvatnet og deler av Limingen og Tunnsjøen, som alle er regulert for kraftproduksjon. Nord i kommunen ligger sørlige del av Børgefjell nasjonalpark. Ved Vallarvatnet har Renselva laget formasjoner i kalkfjellet, bl.a. Marmorbrua, Marmorkjerka og flere lave berghuler.

Kommunen hadde svak vekst i folketallet fra slutten av 1960-årene og frem til midt i 1990-årene pga. starten på gruvedriften i Joma. Da gruvedriften ble nedlagt i 1998 fikk kommunen stor utflytting, og i tiårsperioden 1996–2006 gikk folkemengden ned med hele 23,9 % mot en vekst på 1,1 % for hele fylket. I tiårsperioden 2003-2013 har befolkningen gått ned med 8,0 %. Bosetningen har en sterk konsentrasjon til tettbebyggelsen og administrasjonssenteret Røyrvik med omkring halvparten av kommunens innbyggere, ellers spredt bosetning rundt Tunnsjøen og Limingen og langs fylkesveiene nordover og østover fra administrasjonssenteret.

Jord- og skogbruk er hovednæringer med hovedvekt på husdyrhold. Røyrvik er en viktig reindriftskommune i det sørsamiske området med et kjøttuttak på 50–70 tonn årlig. Noe skogbruk; i 2004 var skogavvirkningen ca. 2250 m³, hovedsakelig gran. I perioden 1972–98 produserte Grong Gruber A/S kobber- og sinkkonsentrat fra gruver i Joma (Joma gruver) ved Huddingsvatnet øst for administrasjonssenteret. Omfattende omstillingsarbeid i kommunen som følge av nedleggelsen; databedrift etablert, likeledes maskinindustri, gårdsysteri.

Røyrvik er er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 130 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, hvorav Røyrvikfoss er størst.

Røyrvik har veiforbindelse forbi Skorovatn til Namdalen (Rv. 764), til E 6 ved Brekkvasselv (Rv. 773); fylkesvei til nordre deler av Jämtland (Sverige).

Røyrvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole.

Røyrvik hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Indre Namdal regionråd sammen med Grong, Høylandet, Lierne og Namsskogan.

Røyrvik kommune tilsvarer soknet Røyrvik i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Røyrvik til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Røyrvik kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 8 grunnkretser: Staldvik, Mykkelvik/Tunnsjørørvik, Gjersvik, Røyrvik, Nyvik, Namsvatn, Hudningsdalen og Derga/Børgefjell.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Det samiske innslaget har vært sterkere her enn i noe annet bygdesamfunn i det sørlige Norge. Gammelt samisk offersted på Gudfjelløya i Tunnsjøen. Sagnene forteller at når samene ble så gamle at de ikke maktet å følge reinflokken, ble de etter eget ønske satt i en pulk og dyttet utfor fjellveggen. Røyrvik bygdetun i administrasjonssenteret med en samisk avdeling. I Gjersvika ligger Grong Grubers administrasjonsbolig fra 1913, en tømmerbygning i dragestil (del av Røyrvik bygdatun). Røyrvik kirke er en langkirke i tømmer bygd 1828, ombygd 1901 og påbygd 1990.

Våpenet (godkjent 1985) har et korset sølvkors mot en blå bakgrunn; gjenspeiler sørsamisk håndverkskunst. Kommuneblomst; ballblom. Kommunenummer: 1739.

Navnet.Første ledd er trolig fiskenavnet røyr.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.