Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell og Lomsdal-Visten nasjonalparker (oransje), naturreservater (rødt) og landskapsvernområder (grønt).
Børgefjell
Av .
Lisens: CC BY ND 3.0

Tjubrofossen i Tiplingselva er imponerende med sitt trange løp, og flere sagn omtaler personer om har hoppet over fossen for å unngå forfølgere.

Bleikmyrklegg er en typisk representant for den litt artsfattige floraen i nasjonalparken.

Børgefjell nasjonalpark er en nasjonalpark i Trøndelag og Nordland. Den ble opprettet i 1963, og omfatter et 1447 km2 stort fjellområde i kommunene Røyrvik, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal.

Med det tilhørende landskapsvernområdet Austre Tiplingen er det totale vernede arealet på 1491 km2. Nasjonalparkens østgrense følger riksgrensen mot Sverige.

Landskap

Store deler av nasjonalparken er vegetasjonsfattig høyfjell, med rent alpine formasjoner og mindre botnbreer i vest. Høyeste punkt er Kvigtind, 1699 moh. I sør og sørvest er nasjonalparkens lavestliggende partier, omtrent 600 meter over havet, med små forekomster av barskog. Mengder av vann og vassdrag setter sitt preg på Børgefjell.

Geologi og vegetasjon

Bergartene i nasjonalparken er gjennomgående sure med dominans av granitt og gneis, og i høyereliggende områder er det derfor store flater med blokkmark. I den midtre forsenkningen i parken er det imidlertid striper med kalkholdige bergarter, og her er vegetasjonen langt mer frodig enn i øst og vest, og stedvis er det fine blomsterenger med arter som gulsildre, jåblom, fjellfrøstjerne, gulstarr og kastanjesiv.

Dyr

Området er et av de få stedene i landet hvor det fremdeles finnes fjellrev. Det er registrert over tjue hiplasser, selv om ikke alle er i bruk hvert år. Årsaken synes å være parkens tamrein, som danner et næringsgrunnlag både for reven og jerven når dyr omkommer enten av sykdom eller ulykker av forskjellig slag.

Det finnes også ynglende jerv og gaupe, og bjørn forekommer som streifdyr. Ved enkelte av vassdragene er det særlig rik bestand av vade- og svømmefugler og Børgefjell er av spesiell interesse fordi området ligger på nordgrensen for enkelte sørlige arters utbredelsesområde, og ved sørgrensen for nordlige arter. Blant annet forekommer dverggås og sædgås. Rovfuglfaunaen domineres av fjellvåk, men området har også en rekke andre, mer sjeldne rovfuglarter. Ørret er dene enste fiskeearten i parken.

Kultur

Samer har utnyttet beitene i Børgefjell gjennom århundrer og området inneholder en rekke samiske kulturminner. I 1827 fikk de imidlertid konkurranse om naturressursene, for da kom de første nybrottsmennene til Hattfjelldalen. Det kom snart til sammenstøt og konflikter fordi samene mente at nyrydningen brøt med deres bruksrett. Mikkjel Fønhus ble opptatt av dette stoffet, og bøkene Køia i Tusterdalen og Kampen mot villmarka er basert på sagn og faktiske hendelser i forbindelse med at de første nybyggerne kom til dalen.

Børgefjell er blant de nasjonalparkene hvor det er lite tilrettelegging for organisert friluftsliv, og det er ingen merkete stier eller turisthytter innenfor parken.

Vern

Børgefjell nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 9. august 1963, verneområdet er senere utvidet i 1973 og 2003.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Hansen, Guttorm: Fjellets lasso rundt mitt hjerte: om vandringer, dyr og folk i Børgefjell og andre namdalske fjelltrakter, 1979, isbn 82-03-10090-2, Finn boken
  • Monsen, Lars: 90 dager på loffen i Børgefjell, 2. utg., 2002, isbn 82-7643-253-0, Finn boken
  • Monsen, Lars: Børgefjell, 2007 (En Turguide fra Larsforlaget), isbn 978-82-92708-12-5, Finn boken
  • Sivertsen, Sigmund & Kristen Krogh: Børgefjell, 1971, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg