Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell og Lomsdal-Visten nasjonalparker (oransje), naturreservater (rødt) og landskapsvernområder (grønt).
Børgefjell av . CC BY ND 3.0

Tjubrofossen i Tiplingselva er imponerende med sitt trange løp, og flere sagn omtaler personer om har hoppet over fossen for å unngå forfølgere.

av . Gjengitt med tillatelse

Bleikmyrklegg er en typisk representant for den litt artsfattige floraen i nasjonalparken.

av . Gjengitt med tillatelse

Børgefjell nasjonalpark, opprettet ved kgl. res. 9. aug. 1963, verneområdet er senere utvidet i 1973 og 2003. Nasjonalparken omfatter et 1447 km2 stort fjellområde i kommunene Røyrvik og Namsskogan, Nord-Trøndelag, og Grane og Hattfjelldal, Nordland. Med det tilhørende landskapsvernområdet Austre Tiplingen landskapsvernområde er det totale vernede arealet på 1491 km2. Nasjonalparkens østgrense følger riksgrensen mot Sverige. Store deler av nasjonalparken er vegetasjonsfattig høyfjell, med rent alpine formasjoner og mindre botnbreer i vest. Høyeste punkt er Kvigtind, 1699 moh. I sør og sørvest er nasjonalparkens lavestliggende partier, ca. 600 moh., med små forekomster av barskog. Mengder av vann og vassdrag setter sitt preg på Børgefjell.

Området er et av de få stedene i landet hvor det fremdeles finnes fjellrev. Det finnes også ynglende jerv og gaupe, og bjørn som streifdyr. Ved enkelte av vassdragene er det særlig rik bestand av vade- og svømmefugler og Børgefjell er av spesiell interesse fordi området ligger på nordgrensen for enkelte sørlige arters utbredelsesområde, og ved sørgrensen for nordlige arter. Bl.a. forekommer dverggås og sædgås. Rovfuglfaunaen domineres av fjellvåk, men området har også en rekke andre, mer sjeldne rovfuglarter. Samene har utnyttet beitene i Børgefjell gjennom århundrer og området inneholder en rekke samiske kulturminner. Børgefjell er blant de nasjonalparkene hvor det er foretatt en viss tilrettelegging for friluftsliv.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg