Bømlo (kommune)

Faktaboks

Landareal
235 km²
Innbyggertall
11 960
Administrasjonssenter
Svortland
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggernavn
bømling
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4613 (fra 01.01.2020, tidligere 1219)
Høyeste fjell
Siggjo (474 moh.)

Kommunevåpen

Bømlo. Bremnes-området sett fra sør. Svortland midt i bildet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Bømlo er en kommune i Vestland fylke, lengst sørvest i fylket, på nordsiden av Bømlafjorden, Hardangerfjordens ytterste del. Kommunen ligger i sin helhet på øyer og omfatter Bømlo (Bømmeløy, 171 kvadratkilometer), Goddo (16 kvadratkilometer) og Moster (12 kvadratkilometer) samt rundt 1000 andre øyer, holmer og skjær. Frem til 2020 tilhørte Bømlo Hordaland fylke.

Kommunen ble opprettet i 1916 ved at den daværende Finnås kommune ble delt i tre: Moster, Bømlo og Bremnes. I 1963 ble de tre nevnte kommunene igjen slått sammen, nå under navnet Bømlo. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1995, da den ble utvidet med cirka 16 kvadratkilometer ved at øyene Aga og Agasøster i nordøst og Vikøy, Selsøy og Gisøy i nord ble overført fra Fitjar kommune.

Bømlo grenser i sørøst til Sveio, i øst til Stord og Fitjar og i nord til Austevoll. Alle grensene er i sjøen.

Natur

Bømlo ligger i sin helhet innen den kaledonske foldesonen, men berggrunnen varierer atskillig med hensyn til karakter og opprinnelse. Nord for Hiskosen-Finnåsvika, som nesten deler øya Bømlo i to, dominerer dyperuptiver, vesentlig gabbro, nordover til en linje Økland-Folderøy og granitt lenger nord. I sør er berggrunnen mer sammensatt med vekslende sørvest-nordøstgående belter av dels omdannede kambrosiluriske avsetninger (fyllitt, glimmerskifer, konglomerater, med videre), dels bergarter av vulkansk opprinnelse som har trengt gjennom disse avsetningene (grønnstein, dioritt, med videre).

Bømlo har en svært varierende natur, fra nakent skogbart landskap ut mot havet i vest til frodige og lune partier mot øst. Landskapet er stort sett småkupert og lavt, men hever seg i fjellet Siggjo, et kjent seilingsmerke sentralt på Bømlo, til 474 meter over havet.

Bosetning

Bømlo har en jevnt fordelt bosetning. Kommunen hadde i 2018 i alt seks tettsteder: Svortland, Rubbestadneset, Folderøy og Steinsvåg sentralt i kommunen, Mosterhamn i sørøst og Langevåg i sør. Disse tettstedene hadde dette året i alt 59 prosent av kommunens befolkning. Administrasjonssenteret er Svortland med postadresse Bremnes.

Bømlo (med dagens grenser) har hatt vekst i folkemengden i hele etterkrigstiden. I tiårsperioden 2008–2018 økte folketallet med gjennomsnittlig 0,8 prosent årlig mot 1,2 prosent i Hordaland som helhet.

Næringsliv

Jordbruk og fiske er viktige næringer, men sysselsettingsmessig betyr industrien mer. Industrien omfatter 24 prosent av Bømlos arbeidsplasser, 35 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning, mens primærnæringen omfatter seks prosent (2015).

Jordbruket er basert på husdyrhold, særlig sau og storfe. Regnet etter ilandført kvantum er Bømlo fylkets viktigste fiskerikommune etter Austevoll, Bergen og Os. Fiskeoppdrett er en viktig næring, og Bømlo har flere matfisk- og settefiskanlegg.

Største industribransje er produksjon av maskiner og utstyr med 46 prosent av industriens ansatte (2014), verkstedindustrien i alt 70 prosent; største bedrift er den tidligere motorfabrikken på Rubbestadneset, Wärtsilä Norway A/S. Denne bedriften produserer alle gear og vribare propeller til det finske konsernet Wärtsilä. Av andre store selskap på Bømlo nevnes Eidesvik Offshore ASA. Produksjon av næringsmidler og drikkevarer, særlig fiskeforedling, har 26 prosent av industriens sysselsetting (2014).

Av de bosatte yrkestakerne i Bømlo har 26 prosent arbeid utenfor kommunen, 11 prosent i Stord, i alt fire prosent i Haugesund og de andre kommunene på Haugalandet, og to prosent i Bergen (2015).

Avisa Bømlo-nytt kommer ut hver tirsdag, torsdag og lørdag.

Samferdsel

Veinettet er tett, og alle øyene der det bor folk har broforbindelse, unntatt Espevær og Geitung, begge vest for øya Bømlo. Bømlo har forbindelse til Stord og Haugalandet via Trekantsambandet; E39/fylkesvei 542).

Småbåtkanaler midt på Bømlo: Røyksundkanalen og Kulleseidkanalen. Hurtigbåtforbindelse fra Rubbestadneset til det øvrige Sunnhordland, Austevoll og Bergen. Fergeforbindelsen Langevåg–Buavågen (fylkesvei 541) gir korteste vei med bil til Haugesund.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Bømlo har videregående skoler på Svortland og på Rubbestadneset. På Finnås ligger Bømlo Folkehøgskule. Bømlo sjukeheim på Svortland.

Bømlo hører til Sør-Vest politidistrikt, Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Samarbeidsrådet for Sunnhordland sammen med Austevoll, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

Bømlo kommune tilsvarer de fire soknene Bremnes, Bømlo, Lykling og Moster i Sunnhordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Bømlo til Søndhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Bømlo

For statistiske formål er Bømlo kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 37 grunnkretser:

  • Søre Bømlo: Espevær, Kallevåg, Hovland, Vorland, Tjong, Langevåg
  • Finnås: Stokvik, Hidle, Lykling, Vornes, Steinsvåg, Våge, Sakseid, Oldereid, Ersland
  • Moster: Totland, Grindheim, Notland, Mosterhamn, Eikeland, Håvik
  • Rubbestadneset: Folderøy, Innvær, Rubbestadnes, Solhøgda, Stongarvåg, Rolvsnes, Aga
  • Bremnes: Hiskjo, Mehus, Alvsvåg, Gilje, Meling, Stavland, Svortland, Brekke, Steinsbø, Hollund, Goddo, Brandasund

Historikk og kultur

Steinkirken ved Mosterhamn er antakelig bygd rundt 1150, på tuftene av den opprinnelige kirken, som etter tradisjonen skal være bygd av Olav Tryggvason i slutten av 990-årene. På Moster grunnla Olav Haraldsson det norske kirkesamfunnet ved den kristenretten han satte på rikstinget her i 1024 (Mostertinget). Mostraspelet, et årlig skuespill om disse hendelsene, vises i Moster Amfi utendørs. En stor markering av 1000-årsjubileet for innføringen av kristendommen fant sted i 1995. Det finnes minnesteiner over Olav Tryggvason, Olav den hellige og biskop Grimkjell.

På Moster i sørøst har det vært brutt marmor og kalkstein. På Hespriholmen nordvest for Espevær var det en regulær steinindustri i steinalderen, der grønnstein i store mengder ble brutt til våpen og redskap. På Lykling på vestsiden av øya Bømlo var det drift etter gull av tre gruveselskaper i perioden 1884–1910. På det meste var nesten 500 mann i arbeid her, og resultatet ble i alt noe over 200 kilogram rent gull.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1980) viser et sølv sjøblad på rød bunn. I Bømlo holder man seg til at det forestiller bladet av vannliljen som er svært vanlig i kommunens mange tjern og vann. De tre bladene symboliserer også de tre tidligere kommunene som utgjør dagens kommune.

Navnet kommer av norrønt Bymbil, trolig opprinnelig navn på en høyde, i slektskap med nynorsk bembel, ‘navle‘ eller ‘mage’, her i betydningen ’tykk, oppsvellet’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Halleraker, Jan Helge & Anders Stavland: Tusen øyar : [ei fotografisk reise på Bømlo], 1994, isbn 82-7326-028-3, Finn boken
  • Sele, Kristine & Jan Harald Larsen: Meir enn sirup : om handel og vandel på Bømlo, 1999, isbn 82-995338-0-5, Finn boken
  • Steinsbø, Simon, Kari Shetelig Hovland, Nils Kolle: Bømlo bygdebok, 1972-, 5 b., Finn boken

Kommentarer (1)

skrev Geir Thorsnæs

Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer med Steinvåg som navn på tettstedet i sin oversikt over Norges tettsteder; skrivemåten er i Store Norskle Leksikon (SNL) endret til Steinsvåg i samsvar med stavemåten til Kartverket. En eventuell endring til Finnås må tas opp med SSB før slik endring kan komme på tale i SNL

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg