Sveio

Faktaboks

landareal:
224 km²
innbyggertall:
5 721
administrasjonssenter:
Sveio
fylke:
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
innbyggernavn:
sveibu
målform:
nynorsk
kommunenummer:
4612 (fra 01.01.2020, tidligere 1216)
høyeste fjell:
Trollevassnibba (432 moh.)

Kommunevåpenet til Sveio kommune har en kløvd sølv lilje mot en rød bakgrunn

Sveio. Ryvarden fyr fra 1849 blir nå drevet som galleri og museum. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering av Sveio kommune

Kunnskapsforlaget.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sveio er en kommune i Hordaland fylke, lengst sørvest i fylket, på halvøya mellom Bømlafjorden, Hardangerfjordens ytre del, i vest og dens sørgående arm Ålfjorden i øst. Sveio omfatter nordvestre del av Haugalandet (Haugesundshalvøya) og grenser mot Rogaland fylke i sør og sørøst.

Sveio ble opprettet som kommune i 1865 ved utskilling fra den daværende kommunen Finnås samtidig som Vikebygd ble tillagt. I 1902 ble Vikebygd sogn skilt ut fra Sveio som egen kommune.

Sveio fikk sine nåværende grenser i 1964, da Valestrand og Vestre Vikebygd (vest for Ålfjorden) ble lagt til kommunen, likeledes de to gårdene Buvik og Flatnes fra den tidligere Skjold kommune.

Sveio grenser til Haugesund og Tysvær, begge i Rogaland, i sør. Sveios øvrige grenser går i sjøen: mot Vindafjord i Rogaland i Ålfjorden i øst og mot Stord og Bømlo i Bømlafjorden i nord og nordvest.

Natur

Områdene langs kysten vest i kommunen består av dypbergarter av grunnfjellsalder, vesentlig gabbro. Også berggrunnen langs Ålfjorden i øst er grunnfjell, hovedsaklig granitt. I det mellomliggende området, mellom Vigdarvatnet og Førdespollen, samt i et belte Valestrand–Tittelsnes lengst nord i kommunen, ligger yngre, til dels sterkt omdannede, kambrosiluriske sedimenter (blant annet glimmerskifer) over grunnfjellsbergartene.

Berggrunnen i hele kommunen er sterkt preget av den kaledonske fjellkjedefoldingen, blant annet i den fremherskende strøksretningen sørvest-nordøst som landskapet har, og i de svært ofte sterkt omdannede bergartene denne foldingen har bidratt til.

Landskapet er myrlendt og småkupert med lave åser og koller. Emberlandsnipen (271 moh.) innenfor Buavåg er et landkjenningsmerke. Mot øst blir lendet mer markert, med noe høyere topper. Den høyeste er Trollevassnibba (432 moh.), tre km sør for Tittelsnes. Jordsmonnet er sandholdig, til dels leirholdig, moldjord.

Bosetning

Bosetningen er relativt jevnt fordelt med konsentrasjoner til særlig tre områder: Tettetsdedet og administrasjonssenteret Sveio (1470 innbyggere 2016) ved nordenden av Vigdarvatnet, tettstedet Rophus (328 innbyggere 2016), innerst i Viksefjorden ved grensen til Haugesund, og tettbebyggelsen ved Førdespollen sentralt i kommunen. I alt bodde 32 prosent av Sveios befolkning i tettsteder i 2016, mot 83 prosent i hele Hordaland.

Sveio hadde nedgang i folkemengden til omkring 1970; siden har den vist vekst. I tiårsperioden 2007–2017 økte folketallet med gjennomsnittlig 1,7 prosent årlig mot 1,3 prosent i fylket som helhet. Dette gir Sveio den sterkeste befolkningsveksten i denne perioden blant kommunene i Hordaland sør og øst for Bergens-området, noe som i stor grad må tilskrives nærheten til Haugesund.

Næringsliv

Primærnæringene er, etter offentlig administrasjon og tjenesteyting, viktigste næring i Sveio etter sysselsetting. 14 prosent av kommunens arbeidsplasser (2015) kommer fra primærnæringene. Jordbruket i kommunen har hovedvekt på husdyrhold (storfe, sau, svin, høns). Det drives noe fiske og fiskeoppdrett.

Industrien i Sveio er beskjeden og omfatter bare tre prosent av arbeidsplassene i kommunen, 19 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2015). Viktigste industribransjer er (prosent av samlet sysselsetting i industri 2015): verkstedindustri (46), møbel-/annen industri (27), tekstilindustri (19) og trevare-/trelastindustri (fem). Det er etablert et større næringsområde ved Fv. 47 på Ekrene som ligger innenfor Viksefjorden, nær grensen til Haugesund.

I 2015 hadde 60 prosent av de bosatte yrkestakerne i Sveio arbeid utenfor kommunen, i alt 46 prosent i Rogaland (30 prosent i Haugesund og 16 prosent i de andre kommunene i Haugesunds-området). Bare åtte prosent av de bosatte yrkestakerne i Sveio hadde dette året arbeid i de andre Hordalands-kommunene.

Samferdsel

Sveio har gode veiforbindelser; sentralt gjennom kommunen går E 39 (Kyststamveien). Trekantsambandet forbinder kommunene Bømlo, Stord og Fitjar med Valevåg lengst nord i Sveio. Fv. 47 fører fra Haugesund i sør via kommunesenteret Sveio til E 39 ved Haukås sentralt i kommunen. Fra Fv. 47 sør i kommunen fører Fv. 541 via bilferge BuavågLangevåg til søndre del av Bømlo.

Ryvarden fyr ligger lengst vest i kommunen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sveio hører til Sør-Vest politidistrikt, Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Samarbeidsrådet for Sunnhordland sammen med Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes samt Regionrådet for Haugalandet sammen med Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne, Bokn, Sauda, Suldal og Utsira.

Sveio kommune har to sokner: Sveio og Valestrand/Førde i Sunnhordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sveio til Søndhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Sveio

For statistiske formål er Sveio kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 21 grunnkretser:

  • Sveio: Vikse, Våge, Vandaskog, Eltravåg, Bua, Sveio tettstad, Sveio, Kvalvåg, Bråtveit, Rød, Eilerås, Flatnes
  • Førde: Oa, Førde tettstad, Førde, Vestvik, Økland, Lier, Vihovde, Valevåg, Tittelsnes

Historikk og kultur

Bygdeborg på Røykenes ved Ålfjorden. Valevåg er komponisten Fartein Valens hjembygd; bautastein på Valen kirkegård.

Ryvarden kulturfyr med kafe og kunstgalleri ble opprettet etter 1984, da fyret ble automatisert. I sørvest er det kystlandskapspark der Bømlafjorden åpner seg mot havstykket Sletta.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1982) har en kløvd sølv lilje mot en rød bakgrunn; motivet er hentet fra et våpen brukt under hyllingen av Christian 4 i 1591.

Navnet kommer av norrønt Sviða, av sve, ‘sted som er ryddet ved brenning’.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Steinsbø, Simon: Gards- og ættesoge for Sveio, 1986–87, 3 b., Finn boken

Kommentarer (7)

skrev Anders Habbestad

Jeg aldri sett varianten «Vigdervatnet» i bruk før, og mener at det rikige navnet må være «Vigdarvatnet», altså med a og ikke e. Det faktum at kultur- og skoleanlegget Vigdartun (hvor navnet har samme opphav) i kommunesenteret Sveio også skrives med a, støtter opp om dette.

skrev Anders Habbestad

«Fv. 47 fører fra Haugesund i sør via administrasjonssenteret Sveio til E 39 ved Ekrene.»Dette er ikke korrekt. Fv. 47 møter E39 på Haukås, ikke Ekrene: https://goo.gl/maps/nbC7X

skrev Geir Thorsnæs

Det du anfører, er helt korrekt, og teksten vil bli endret fra Ekrene til Haukås.Med vennlig hilsenGeir Thorsnæs

skrev Susanne Førde

Vil no meina at det er Førde og ikkje Rophus som er rekna som kommunens andre tettstad... ?

svarte Geir Thorsnæs

Per 1. januar 2015 opererer SSB med to tettsteder i Sveio: Sveio og Rophus med henholdsvis 1428 og 335 innbyggere. Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 32 prosent. Artikkelen Sveio er rettet i samsvar med dette. Vennlig hilsen Geir Thorsnæs

skrev Sverre Olav Lundal

Etter nye definisjonar i Statistisk Sentralbyrå frå 1. januar 2013 er det to tettstader i Sveio, Sveio og Rophus. Før 1.1.2013 var det Sveio og Førde.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg