Solastranda. Av /Visit Stavanger. Begrenset gjenbruk

Sola (kommune)

Faktaboks

Landareal
69 km²
Innbyggertall
27 568 (2022)
Administrasjonssenter
Sola
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
solabu
Målform
nøytral
Kommunenummer
1124
Høyeste fjell
Kjerrberget (101 moh.)

Kommunevåpen

Sola. Den gamle havnen i Tananger var en viktig fiskehavn og ventehavn for seilskip. Her ble det eksportert hummer til England og Nederland fra siste halvdel av 1600-tallet. Tananger har i dag en stor oljehavn og betydelig industri. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Sola er en kommune i Rogaland fylke, på Jæren, sørvest for Stavanger og vest for Sandnes. Sola omfatter kysten fra Hafrsfjord og sørover til Feistein fyr, samt slettelandet innenfor i en bredde av mellom fire og sju kilometer.

Grensene har vært uendret siden 1930, da den daværende kommunen Håland ble delt i Sola og Madla. Sola hadde 3372 innbyggere da den ble opprettet som egen kommune.

Sola har grense mot Stavanger i nord og nordøst, Sandnes i øst og sørøst og Klepp i sør.

Natur

Solastranden.

Landskapet er et typisk jærlandskap der mektige isavsetninger, hovedsakelig sandjord, dekker omdannede kambrosiluriske sedimenter i undergrunnen, vesentlig kalkstein og leirskifer. Ytterst på Tanangerhalvøya finnes inntrengte, magmatiske bergarter av kaledonsk opprinnelse (se kaledonske orogenese). Her er kommunens største område med fast berg i dagen. Kommunens høyeste punkt (Kjerrberget, 102 moh.) ligger øst for Stavanger lufthavn, Sola. Flere myrer og vann er uttappet og oppdyrket.

Øya Rott, som er eneste øy utenfor Jæren med fast bosetning, er kjent for sitt fugleliv. Den er Norges sørligste fuglevær.

Kommuneblomsten er stemorsblom, også kalt natt og dag (Viola tricolor).

Klima

Kaldeste måned er februar med normal på 2,1 °C, og varmeste måned er august med normal på 15,7 °C. Mest nedbør er det i oktober med normal på 148,3 millimeter og minst er det i mai med normal på 62,1 millimeter. Målingene er gjort ved Sola målestasjon.

Bosetning

Av .
Lisens: CC BY 2.0

Den tetteste bosetningen finner en sør og sørøst for Hafrsfjord, et område som utgjør den sørvestre delen av Stavanger/Sandnes tettsted med 14 125 innbyggere, 54 prosent av Sola kommunes folketall (2016). I dette området ligger kommunesenteret Sola. Kommunen har i tillegg fire selvstendige tettsteder (innbyggertall 2016): Tananger (6528) og Kolnes (480), begge på vestsiden av halvøya mellom Hafrsfjord og havet, og Hålandsmarka (970) og Stenebyen (1056), begge sørvest i kommunen, sørvest for flyplassen. I alt bodde 89 prosent av Solas innbyggere i tettsteder i 2016, mot 88 prosent i fylket som helhet. Det er jevn bosetning i de øvrige delene av kommunen.

Sola har hatt betydelig vekst i folketallet siden andre verdenskrig, og folkemengden i kommunen i 2017 var 6,4 ganger høyere enn i 1946. I tiårsperioden 2007–2017 økte folketallet med gjennomsnittlig 2,3 prosent årlig, som etter Rennesøy ar den sterkeste veksten blant fylkets kommuner. Til sammenligning var veksten i hele fylket gjennomsnittlig 1,6 prosent årlig i denne perioden.

Næringsliv

Den viktigste enkeltvirksomheten innen kommunen er Stavanger lufthavn, Sola. Til flyplassen er knyttet Hovedredningssentralen i Sør-Norge og helikopterbase for virksomheten i Nordsjøen. Her ligger også Sola flystasjon (Luftforsvaret). Det er en større forsyningsbase for petroleumsvirksomheten i Risavika/Tananger. Shells oljeraffineri i Risavika (etablert i 1968) ble nedlagt i 2000.

Sola har betydelig industri knyttet til petroleumsvirksomheten, og av kommunens arbeidsplasser er 29 prosent i industri, 47 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2016). Disse andelene er begge de høyeste blant kommunene i fylket. Viktigste industribransje er verkstedindustri, med hele 88 prosent av industriens sysselsatte, vesentlig maskinindustri og bygging av skip og boreplattformer (2015). Sola har ellers et av landets største meierier, og næringsmiddelindustrien har i alt åtte prosent av industriens sysselsatte i kommunen. Kommunen har ellers en del IT-bedrifter.

Sola er en betydelig jordbrukskommune med de trekk som preger jordbruket på Jæren, et intensivt husdyrbruk med melk, kjøtt og egg som viktigste salgsprodukter. Kommunen har også en betydelig dyrking av poteter og grønnsaker, særlig gulrot, og det er også adskillig areal under glass der det blant annet dyrkes tomater og agurker. For øvrig har kommunen en del bærdyrking.

Fisket betyr relativt lite i Sola, selv om kommunen målt etter ilandbrakt fangst av de hjemmehørende fiskerne er den viktigste på Jæren. I 2015 hadde fangsten en førstehåndsverdi på 8,5 millioner kroner.

I 2016 hadde 60 prosent av den bosatte yrkesbefolkningen i Sola arbeid utenfor kommunen, hvorav 35 prosent i Stavanger, 14 prosent i Sandnes og 4 prosent i de øvrige kommunene på Jæren. Av dem som hadde arbeidsted i Sola i 2016, var på den annen side 76 prosent innpendlere fra andre kommuner, hvorav 31 prosent fra Stavanger, 18 prosent fra Sandnes og 13 prosent fra de øvrige jærkommunene.

Samferdsel

Sola har et tett veinett. Viktigst er fylkesvei 510 (Nesbuvegen) som fra fylkesvei 44 i Klepp fører via Tjelta og Sola sentrum til Hinna på E39 i Stavanger. Denne krysses i Sola sentrum av riksvei 509 fra Sandnes sentrum via Stavanger lufthavn, Sola og Tananger til Stavanger sentrum.

Fra Risavika er det bilferge til Bergen og Hirtshals i Danmark.

Stavanger lufthavn, Sola, er Norges tredje største etter passasjertrafikk. Både flyplassen og Sola for øvrig har hyppige bussforbindelser til Stavanger og Sandnes.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I kommunen ligger Sola videregående skole.

Sola hører til Sør-Vest politidistrikt, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Sola kommune tilsvarer de fire soknene Ræge, Sola, Sørnes og Tananger i Tungenes prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sola til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Sola

For statistiske formål er Sola kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Tananger: Rott, Jåsund, Storevarden, Meling/Mæland, Hamrabukta, Snøde/Haga, Myklebust, nordvest
  • Sola: Tjora, Kolnes, Sømme/Utsola
  • Håland: Solamarka, Ølberg, Håland, Rege
  • Dysjaland: Tjelta, Helleland, Dysjaland
  • Stangeland: Gimra, Solakrossen, Sande/Skadberg, Stangeland
  • Røyneberg/Grannes: Sande, Joa, Sørnes/Røyneberg, Sørnes/Grannes, Grannes

Historikk og kultur

Monumentet i Hafrsfjord.

På Ræge er det funnet en rekke gravhauger fra bronsealderen som er blant landets rikeste funn fra denne tidsepoken (Rægehaugene). Av fornminner ellers merkes Domsteinane i Ølbergskogen, en egenartet steinformasjon med en noe uklar, mytisk opprinnelse og funksjon, antagelig fra eldre jernalder. Denne ble gjenåpnet i 2008 etter flere års arbeid med avdekking og rekonstruksjon.

I Hafrsfjord stod det avgjørende slaget i forbindelse med Harald Hårfagres samling av Norge; ved Ytraberg vest for Sørnes står det en minnestein om slaget som ble signert av kong Olav 5 i 1972. Erling Skjalgsson bodde på Sola gård som lå vest for dagens flyplass. Det finnes kirkeruiner fra middelalderen (Sola ruinkyrkje) som ble gjenreist i 1995.

I Tananger er det et fiskerleie med et interessant miljø bestående av en rekke fredede hus og kystkultursamling. Her arrangeres årlige fiskefestivaler. Ved sjøflyhavnen i Hafrsfjord ligger Flyhistorisk museum Sola, og på Stangeland ligger Rogaland Krigshistoriske museum, begge tilknyttet Jærmuseet.

Sola har flere kjente badestrender, hoteller og pensjonater langs kysten. Det går sammenhengende kyststi langs stranden i søndre del av kommunen, mellom Ræge og Hellestø ved grensen til Klepp i sør.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1982) har to sølv bjelker dannet ved omvendt dobbelt buesnitt mot en blå bakgrunn; illuderer hav og bølgetopper.

Navnet kommer av norrønt Sóli, utolket; kan ha vært et gammelt fjordnavn.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Ormøy, Ragnhild: Sola: bilder 1860–1960, 1997, isbn 82-990375-4-9, Finn boken
  • Refheim, Sigurd: Gard og ætt i Sola, 1974, Finn boken
  • Skjørestad, Per: Sola 1930–2000, 2002–2004, tre bind, Finn boken
  • Soga om Sola og Madla, 1980–83, tre bind, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg