Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Sola, kommune i Rogaland fylke, på Jæren, sørvest for Stavanger og vest for Sandnes. Sola omfatter kysten fra Hafrsfjord og sørover til Feistein fyr, samt slettelandet innenfor i en bredde av 4–7 km. Grensene har vært uendret siden 1930 da den daværende kommunen Håland ble delt i Sola og Madla. Sola har grense mot Stavanger i nord og nordøst, Sandnes i øst og sørøst og Klepp i sør.

Landskapet er et typisk jærlandskap der mektige isavsetninger, hovedsakelig sandjord, dekker omdannede kambrosiluriske sedimenter (kalkstein og leirskifer) i undergrunnen. Ytterst på Tanangerhalvøya finnes inntrengte, magmatiske bergarter av kaledonsk opprinnelse, med kommunens største utbredelse av fast berg i dagen. Kommunens høyeste punkt (Kjerrberget, 102 moh.) ligger øst for Stavanger lufthavn, Sola. Flere myrer og vann er uttappet og oppdyrket. Øya Rott utenfor Jæren er kjent for sitt fugleliv; Norges sørligste fuglevær.

Kommuneblomsten er stemorsblom, også kalt natt og dag (Viola tricolor).

Den tetteste bosetningen finner en i områdene like sør for Hafrsfjord og rundt botnen av denne. Her finner en nesten 2/3 av folkemengden i kommunen. Tettbebyggelsen rundt fjordbotnen utgjør den sørvestre delen av Stavanger/Sandnes tettsted og hadde 12 827 innbyggere 2013. Her ligger administrasjonssenteret Sola. Kommunen har dessuten fire selvstendige tettsteder (innbyggertall 2013): Tananger (6152) sør for munningen av Hafrsfjord og Kolnes (428) på halvøya mellom Hafrsfjord og havet, og Hålandsmarka (1025) og Stenebyen (1045) sørvest i kommunen. I alt bodde 87 prosent av Solas innbyggere i tettsteder 2013, samme andel som i fylket som helhet.

Sola har hatt betydelig vekst i folketallet siden krigen, og folkemengden i kommunen var i 2015 6,3 ganger høyere enn i 1946. I tiårsperioden 2005-2015 økte folketallet i Sola med  gjennomsnittlig 2,6 prosent årlig mot 1,7 prosent i Rogaland som helhet.

Viktigste enkeltvirksomhet innen kommunen er Stavanger lufthavn Sola. Til flyplassen er knyttet hovedredningssentralen i Sør-Norge og helikopterbase for virksomheten i Nordsjøen. Her ligger også Sola flystasjon (Luftforsvaret). Det er en større forsyningsbase for petroleumsvirksomheten i Risavika/Tananger; stor havn. Shells oljeraffineri i Risavika (etablert 1968) ble nedlagt 2000.

Sola har betydelig industri i forbindelse med petroleumsvirksomheten, og blant rogalandskommunene har Sola den høyeste andelen av arbeidsplassene i industri, i 2013 42 prosent, 50 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Viktigste industribransje er verkstedindustri med 83 prosent av industriens sysselsatte, vesentlig maskinindustri og bygging av skip og boreplattformer (2012). Sola har et av landets største meierier, og næringsmiddelindustrien har i alt 13 prosent av industriens sysselsatte. Kommunen har ellers en del IT-bedrifter.

Sola er en betydelig jordbrukskommune med de trekk som preger jordbruket på Jæren, et intensivt husdyrbruk med melk, kjøtt og egg som viktigste salgsprodukter. Betydelig dyrking av poteter og grønnsaker, særlig gulrot. Atskillig areal under glass, der det blant annet dyrkes tomat og agurk. Bærdyrking.

Sola er viktigste fiskerikommune på Jæren (inkl. Stavanger) etter ilandbrakt fangst av de hjemmehørende fiskerne (6 mill. kr i 2012).

I 2013 hadde 60 prosent av den bosatte yrkesbefolkningen i Sola arbeid utenfor kommunen, hvorav 36 prosent i Stavanger, 14 prosent i Sandnes og 4 prosent i de øvrige jærkommunene. Av dem som jobber i Sola, er 77 prosent innpendlere fra andre kommuner.

Sola har et tett veinett. Viktigste veier er Fv. 510 (Nesbuvegen) som fra Fv. 44 i Klepp fører via Stenebyen og Sola sentrum til Jåtten på E 39 i Stavanger. Denne krysses i Sola sentrum av Rv. 509 fra Sandnes sentrum via Stavanger Lufthavn Sola og Tananger til Stavanger sentrum.  

Stavanger Lufthavn, Sola, er Norges tredje største etter passasjertrafikk. Både flyplassen og Sola for øvrig har hyppige bussforbindelser til Stavanger og Sandnes.

I kommunen ligger Sola videregående skole.

Sola hører til Sør-Vest politidistrikt, Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Sola kommune tilsvarer de fire soknene Ræge, Sola, Sørnes og Tananger i Tungenes prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sola til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Sola kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 26 grunnkretser:

  • Tananger: Rott, Jåsund, Storevarden, Meling/Mæland, Hamrabukta, Snøde/Haga, Myklebust,nordvest
  • Sola: Tjora, Kolnes, Sømme/Utsola
  • Håland: Solamarka, Ølberg, Håland, Rege
  • Dysjaland: Tjelta, Helleland, Dysjaland
  • Stangeland: Gimra, Solakrossen, Sande/Skadberg, Stangeland
  • Røyneberg/Grannes: Sande, Joa, Sørnes/Røyneberg, Sørnes/Grannes, Grannes

I Hafrsfjord stod det avgjørende slaget i forbindelse med Harald Hårfagres samling av Norge; ved Ytraberg vest for Sørnes minnestein om slaget signert av kong Olav 5 i 1972. Erling Skjalgsson bodde på Sola gård, vest for lufthavnen. Mange fornminner, mest kjent er Regehaugene fra bronsealderen. Kirkeruiner fra middelalderen (Sola ruinkyrkje); gjenreist 1995. I Tananger fiskerleie med et interessant miljø med en rekke fredede hus og kystkultursamling. Her arrangeres årlige fiskefestivaler.

Sola har flere kjente badestrender, hoteller og pensjonater langs kysten. Flyhistorisk museum Sola ved sjøflyhavnen i Hafrsfjord og Rogaland Krigshistoriske museum på Stangeland, begge tilknyttet Jærmuseet. I 2008 ble Domssteinane i Ølbergskogen gjenåpnet.

Kommunevåpenet (godkjent 1982) har to sølv bjelker dannet ved omvendt dobbelt buesnitt mot en blå bakgrunn; illuderer hav og bølgetopper.

Navnet kommer av norrønt Sóli, utolket; kan ha vært et gammelt fjordnavn.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.