Tysnes

Faktaboks

Landareal
245 km²
Innbyggertall
2 846
Administrasjonssenter
Uggdal
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Hordaland)
Innbyggernavn
tysnesing
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4616 (fra 01.01.2020, tidligere 1223)
Høyeste fjell
Tysnessåta (752 moh.)

Kommunevåpen

Tysnes. Utsikt over Tysnesbygda. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Tysnes er en kommune i Vestland fylke som i sin helhet ligger på 171 store og små øyer lengst nord i Sunnhordland, mellom Langenuen i vest og sørvest, Bjørnafjorden i nord, Lukksundet i øst og Onarheimsfjorden/Husnesfjorden, deler av Hardangerfjorden, i sørøst.

De største øyene er Tysnesøya (197 kvadratkilometer), Reksteren (37,2 kvadratkilometer) og Skorpo (8,8 kvadratkilometer).

Tysnes kommune ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Sine nåværende grenser fikk Tysnes i 1907 da et område med 67 innbyggere på fastlandet i øst ble overført til Kvinnherad.

Natur

Berggrunnen i hele kommunen er omfattet av den kaledonske fjellkjedefoldningen, se Den kaledonske orogenese. I nord består grunnen av dypbergarter, særlig ulike typer granitter nord på Tysnesøya og Reksteren og gabbro på de sentrale og sørlige delene av de to øyene. På de to Godøyene helt i nord består grunnen av omdannede kambrosiluriske skifre. Slike finner en også i et lite område ved Lukksundet nordøst på Tysnesøya og stedvis i smale striper langs sørøstkysten av øya og på øya Skorpo i sør. De høyeste fjellene finner en på Tysnesøya der Tysnessåta når 752 meter over havet. Ellers i kommunen er fjellene klart lavere; Dalstuva på Reksteren når for eksempel 336 meter over havet.

Kysten er de fleste steder sterkt innskåret, med lange våger og trange sund. Østsiden av Tysnesøy og vestsiden av Reksteren er rettskårne med bratte fjellsider rett ned i sjøen. Langstrakte, parallelle dalsøkk kan følges nordvest–sørøst over Tysnesøya.

Bosetning

Bosetningen viser en konsentrasjon til vestre, nordre og søndre del av Tysnesøy, samt østre del av Reksteren. Kommunen har to tettsteder, det største, kommunesenteret Våge, har 801 innbyggere, det andre, det tidligere kommunesenteret, Uggdal (Uggdalseidet), har 308 innbyggere (2020). Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 39 prosent dette året mot 78 prosent i Vestland fylke som helhet.

Kommunens folketall har med unntak av 1980-tallet vist en nesten kontinuerlig tilbakegang etter andre verdenskrig. I tiårsperioden 2010–2020 viste imidlertid folketallet en vekst på gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig i Tysnes mot 0,9 prosent i Vestland fylke.

Næringsliv

Mange av småøyene, særlig de skifrige i sør, er meget fruktbare, det samme gjelder også mange av dalførene som har god moldjord. Samlet sett har imidlertid Tysnes forholdsvis lite dyrket jord; fire av de øvrige sju sunnhordlandskommunene (inkludert Austevoll) har således større jordbruksareal. Tysnes har derimot det nest største skogarealet blant sunnhordlandskommunene. Skogen finnes særlig i de indre, lavere områdene på Tysnesøya og på Reksteren. Det ble i 2018 avvirket 9525 kubikkmeter tømmer i kommunen.

Jordbruket er basert på husdyrhold, særlig storfe og sau. Det forholdsvis milde kystklimaet gir gode beiteforhold. Samlet har primærnæringene 19 prosent av arbeidsplassene i Tysnes kommune (2019), den klart høyeste andelen i denne næringen blant kommunene i daværende Hordaland fylke.

Utenom offentlig og privat tjenesteyting og primærnæringene er industri kommunens viktigste næring med 11 prosent av arbeidsplassene, 22 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Tysnes har enkelte mindre virksomheter innen verksted-, trelast-/trevare- og næringsmiddelindustri; disse bransjene har henholdsvis 77, 16 og 7 prosent av industriarbeidsplassene i kommunen (2019). Kommunen har noe fiskeoppdrett.

Av de yrkesaktive bosatt i Tysnes har 32 prosent arbeid utenfor kommunen hvorav åtte prosent i Bergen, i alt åtte prosent i de andre sunnhordlandskommunene inkludert Austevoll, i alt fem prosent i Kvam/Bjørnafjorden og fire prosent i Stavanger/Sandnes/Sola (2019).

Samferdsel

Hovedveiforbindelsen er fylkesvei 549, som går langs Tysnesøyas vest- og nordside, over Lukksund bru til fastlandet. Denne gjør det mulig å kjøre fergefritt til Bergen via fylkesvei 48 til Tysse i Samnanger og videre derfra på fylkesvei 49 og E16 til Bergen. Dette gir imidlertid kommunen lang vei til Bergen. Fra Våge på Tysnesøya er det derfor fergeforbindelse til Halhjem i Bjørnafjorden på Bergenshalvøya, noe som gir en rundt 100 kilometer kortere kjørevei til Bergen.

Fra fylkesvei 549 på Hodnaneset lengst sør på Tysnesøya er det fergeforbindelse til øya Huglo og til E39 i Jektavik på Stord. Fra Jektavik fører E39 nordover til Bergen og sørover til Stavanger.

Fra Tysnes kan en kjøre fergefritt til Østlandet både via fylkesvei/riksvei 7 over Hardangervidda og via fylkesvei 7/riksvei 13/E16 over Voss og Lærdal.

Fra Uggdal går det fylkesveier vestover til Reksteren (fylkesvei 5086) og østover, tvers over Tysnesøya, til Onarheim på sørøstkysten (fylkesvei 5078), samt fra Hodnaneset langs sørøstkysten på fylkesvei 5076 og tilbake til fylkesvei 549 i Lundegrend nordøst på øya.

Malkenes lengst nordøst på Tysnesøy har anløp av hurtigbåtforbindelsen Rosendal–Malkenes–Os–Flesland–Bergen. En annen rute trafikkerer Våge–Reksteren–Os.

Offentlige institusjoner

Tysnes svarer til sognene Tysnes, Uggdal, Reksteren og Onarheim i Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedømme, og hører til Kvam, Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt i Vest politidistrikt og hører under Haugaland og Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Historikk og kultur

Tysnes har vært et sentrum for hedensk gudedyrkelse, det bærer mange stedsnavn bud om; for eksempel Vé med Helgastein, Godøya, Vevatne, Lunde (hellig lund), Njarðarlǫg (det gamle navnet på Tysnesøya), med flere. Mange av de større eiendommene har vært adelige setegårder (Gjersvik, Hovland, Malkenes og Onarheim). Kommunen har mange oldfunn, blant annet det godt bevarte gravfeltet fra jernalderen ved Årbakke.

Det er flere klebersteinforekomster i kommunen, og flere steder har det vært brutt marmor. Ved nordspissen av Tysnesøya ligger Godøysund med et gammelt traktør- og handelssted og et fjordhotell som for tiden ikke er i drift (2019). Solstråleøya i samme område ble i 1905 gitt som gave fra den britiske adelsmannen John Musgrove til den norske kongefamilien. Etter kong Olav 5s død i 1991 ble øya gitt til Tysnes kommune under forutsetning av at den ble tatt i bruk som friluftsareal for lokalbefolkningen og besøkende.

I heia over Nedrevåge nordøst for Onarheim ligger Uren Luren, plassen som Claus Pavels Riis etter tradisjonen har hatt som grunnlag for den kjente sangen om Anne Knutsdotter.

Forfatteren Johannes Heggland bodde i Tysnes. Han er blant annet kjent for historiske romaner og for manuskriptet til sogespelet Kristkongane på Moster (Mostraspelet).

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1971) har en sølv sparre over to korslagte sølvøkser mot en blå bakgrunn; henspiller på Onarheimsseglet.

Første ledd i navnet Tysnes kommer av gudenavnet Ty.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Drange, Ernst Berge: Tysnes : Gards- og ættesoge, (revidert utgave), 2003–, fire bind, Finn boken
  • Heggland, Johannes: Tysnes : Det gamle Njardarlog 1 & 2, 1964–1975, to bind, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg