Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Tysnes, kommune i Hordaland fylke, ligger i sin helhet på 171 store og små øyer lengst nord i Sunnhordland, mellom Langenuen i sørvest, Bjørnafjorden i nord, Lukksundet i øst og Onarheimsfjorden/Husnesfjorden, deler av Hardangerfjorden, i sørøst. De største øyene er Tysnesøya (197 km2),Reksteren (37,2 km2) og Skorpo (8,8 km2).

Tysnes kommune ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Sine nåværende grenser fikk Tysnes i 1907 da et mindre område på fastlandet i øst ble overført til Kvinnherad.

Berggrunnen i hele kommunen er omfattet av den kaledonske fjellkjedefoldningen, se kaledonske orogenese . I nord består grunnen av dypbergarter, særlig ulike typer granitter nord på Tysnesøya og Reksteren og gabbro på de sentrale og sørlige delene av de to øyene. På de to Godøyene helt i nord består grunnen av omdannete kambrosiluriske skifre. Slike finner en også i et lite område ved Lukksundet nordøst på Tysnesøya og stedvis i smale striper langs sørøstkysten av øya og på øya Skorpo i sør. De høyeste fjellene finner en på Tysnesøya der Tysnessåta når 752 moh. Ellers i kommunen er fjellene klart lavere; Dalstuva på Reksteren når 336 moh. Kysten er de fleste steder sterkt innskåret, med lange våger og trange sund. Østsiden av Tysnesøy og vestsiden av Reksteren er rettskårne med bratte fjellsider rett ned i sjøen. Langstrakte, parallelle dalsøkk kan følges nordvest–sørøst over Tysnesøya.

Bosetningen viser en konsentrasjon til vestre, nordre og søndre del av Tysnesøy, samt østre del av Reksteren. Kommunen har to tettsteder, det største, Våge, har 718 innbyggere, det andre, kommunesenteret Uggdal, 307 innbyggere (2016). Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 37 prosent dette året mot 83 prosent i fylket som helhet.

Kommunens folketall har med unntak av 1980-tallet vist en nesten kontinuerlig tilbakegang siden krigens slutt. I tiårsperioden 2007-17 viste imidlertid folketallet en vekst på gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig mot 1,3 prosent i fylket som helhet.

Mange av småøyene, særlig de skifrige i sør, er meget fruktbare, det samme gjelder også mange av dalførene som har god moldjord. Kommunen har forholdsvis lite dyrket jord; fire av de øvrige sju sunnhordlandskommunene (inkludert Austevoll) har således større jordbruksareal. Tysnes har derimot det nest største skogarealet blant sunnhordlandskommunene. Skogen finnes særlig i de indre, lavere områdene på Tysnesøya og på Reksteren. Jordbruket er basert på husdyrhold, særlig storfe og sau. Det forholdsvis milde kystklimaet gir gode beiteforhold. Samlet har primærnæringene 14 prosent av arbeidsplassene i Tynes kommune (2015); bare Austevoll hadde dette året en høyere andel.

Utenom offentlig og privat tjenesteyting og primærnæringene er industri kommunens viktigste næring med 12 prosent av arbeidsplassene, 24 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Tysnes har enkelte mindre virksomheter innen verksted- og næringsmiddelindustri; disse bransjene hadde henholdsvis 73 og 21 prosent av arbeidsplassene i industri 2015. Kommunen har noe fiskeoppdrett.

Av de yrkesaktive har 30 prosent arbeid utenfor kommunen hvorav ni prosent i de andre sunnhordlandskommunene (inkludert Austevoll) til sammen, sju prosent i Bergen og i alt fire prosent i Kvam/Fusa/Os.

Hovedveiforbindelsen er Fv. 49, som går langs Tysnesøyas vest- og nordside, over Lukksund bro, og gjør at det er mulig å kjøre fergefritt til Bergen via Fv. 48 til Tysse i Samnanger og videre derfra på Fv. 7 til Bergen. Dette gir imidlertid lang vei til Bergen. Kommunen har derfor fergeforbindelse fra Våge på Tysnesøya til Bergenshalvøya (Haljem i Os); dette gir en rundt 10 mil kortere kjørevei til Bergen. Tysnes har også fergeforbindelse fra Hodnaneset på Fv. 49 på Tysnesøya til øya Huglo og til E 39 i Jektevik på Stord. Fra Jektevik fører E 39 nordover til Bergen og sørover til Stavanger.

Fra Tysnes kan en kjøre fergefritt til Østlandet både via Fv./Rv. 7 over Hardangervidda og via Fv. 7/Rv. 13/E 16 over Voss og Lærdal.

Fra Uggdalseidet går det fylkesveier vestover til Reksteren (Fv. 83) og østover, tvers over Tysnesøya til Onarheim på sørøstkysten (Fv. 79), samt fra Hodnaneset langs sørøstkysten og tilbake til Fv. 49 i Lundegrend nordøst på øya.

Malkenes lengst nordøst på Tysnesøy har anløp av hurtigbåtforbindelsen Rosendal-Malkenes-Os-Flesland-Bergen. En annen rute trafikkerer Våge-Reksteren-Os.

Tysnes svarer til sognene Tysnes, Uggdal, Reksteren og Onarheim i Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedømme, og hører til Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt i Hordaland politidistrikt og hører under Sunnhordland tingrett.

Tysnes har vært et sentrum for hedensk gudedyrkelse, det bærer mange stedsnavn bud om, for eksempel Vé med Helgastein, Godøya, Vevatne, Lunde (hellig lund), Njarðarlǫg (det gamle navnet på Tysnesøya), m.fl. Flere av de større eiendommene har vært adelige setegårder (Gjersvik, Hovland, Malkenes og Onarheim). Mange oldfunn, som det godt bevarte gravfeltet fra jernalderen ved Årbakke.

Det er flere klebersteinforekomster i kommunen, og flere steder har det vært brutt marmor. Ved nordspissen av Tysnesøya ligger Godøysund med et gammelt traktør- og handelssted og et fjordhotell for tiden (2917) uten drift. Solstråleøya i samme område ble gitt som gave til kongehuset i 1905. Etter kong Olav 5s død ble øya av arvingene gitt til Tysnes kommune til bruk som friluftsområde.

I heia over Nedrevåge nordøst for Onarheim ligger Uren Luren, plassen som etter tradisjonen Claus Pavels Riis har hatt som grunnlag for den kjente sangen om Anne Knutsdotter.

Forfatteren Johannes Heggland bodde i Tysnes. Han er blant annet kjent for historiske romaner og for manuskriptet til sogespelet Kristkongane på Moster (Mostraspelet).

Kommunevåpenet (godkjent 1971) har en sølv sparre over to korslagte sølvøkser mot en blå bakgrunn; henspiller på Onarheimsseglet.

Navnet. Første ledd kommer av gudenavnet Ty.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.