Randaberg

Faktaboks

Landareal
24 km²
Innbyggertall
11 454 (2022)
Administrasjonssenter
Randaberg
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
randabergsbu
Målform
nøytral
Kommunenummer
1127
Høyeste fjell
Signalhaugen (75 moh.)

Kommunevåpen

Randaberg. Utsyn fra Tungeneset mot nordøst. Rennesøy i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.
Randaberg kirke.
Tungenes fyr.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Randaberg er en kommune i Rogaland fylke, på nordspissen av Jæren nordvest for Stavanger. Kommunen ble opprettet ved utskilling fra daværende Hetland kommune i 1922 og har siden hatt uendrede grenser.

Randaberg grenser i sør og øst til Stavanger.

Natur

Berggrunnen består av kambrosiluriske sedimenter sterkt omdannet i kaledonsk tid (fyllitt og glimmerskifer), i sørvest forekommer noe eldre gneiser, også den sterkt omdannet i kaledonsk tid. Berggrunnen er for størstedelen dekket av betydelige glasiale løsmasser, men er blottlagt særlig i sørøst og vest. Landskapet er lavtliggende med slake linjer og praktisk talt skogbart; høyeste punkt er Signalhaugen (75 meter over havet) ved Byfjorden nordøst i kommunen.

Klima

Kaldeste måned er februar med normal på 1,8 °C, og varmeste måned er august med normal på 15,5 °C. Mest nedbør er det i oktober med normal på 170,2 millimeter, og minst er det i april med normal på 69,2 millimeter. Målingene er fra Våland målestasjon.

Bosetning

Befolkningen er jevnt fordelt på tre større områder: kommunesenteret Randaberg sentralt i kommunen, Grødem øst mot Byfjorden og Viste/Goa i sørvest. Alle disse tettbebyggelsene utgjør deler av Stavanger tettsted og hadde i 2016 til sammen 9219 innbyggere, noe som gir kommunen en tettstedsandel på 86 prosent. Til sammenligning er tettstedsandelen 88 prosent i Rogaland som helhet.

Som nabokommune til Stavanger har befolkningsveksten vært sterk i flere tiår; i 2017 hadde for eksempel Randaberg mer enn fem ganger så stort folketall som i 1950. I tiårsperioden 2007–2017 økte folketallet i kommunen med gjennomsnittlig 1,4 prosent årlig, mot 1,6 prosent i Rogaland som helhet.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er varehandel/hotell- og serveringsvirksomhet viktigste næring målt etter sysselsetting; 16 prosent av Randabergs arbeidsplasser i 2016 var i denne næringen. Industrien hadde ti prosent av arbeidsplassene dette året, 24 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon.

Selv med en andel av arbeidsplassene i primærnæringene i Randaberg på bare to prosent drives det et betydelig jordbruk, og nesten 60 prosent av landarealet i kommunen er dyrket jord. Brukene er noe under middels store og har allsidig drift. Det drives en intensiv melkeproduksjon, og det er et betydelig hønsehold. Det holdes også noe gris. For øvrig dyrkes det en del poteter, og det drives atskillig hagebruk, særlig dyrking av grønnsaker på friland; Randaberg har etter Klepp størst grønnsaksareal av kommunene i Rogaland.

Det er etablert store oljebaser på grensen til Stavanger i sørøst. I dette området er det også en del industribedrifter innen verkstedindustri; for øvrig noe næringsmiddelindustri. Verkstedindustrien omfattet i 2015 i alt 87 prosent av kommunens industrisysselsetting. I Mekjarvik ved Byfjorden nordøst i kommunen ligger en del større bedrifter innen oljerelatert virksomhet, samt sentralrenseanlegg for store deler av Jæren.

Av den bosatte yrkesbefolkningen i Randaberg arbeidet 71 prosent utenfor kommunen i 2016, 43 prosent i Stavanger, elleve prosent i Sola, sju prosent i Sandnes og i alt fire prosent i de øvrige kommunene i Rogaland.

Samferdsel

Randaberg har et tett veinett. Viktigste veiforbindelse er E39 fra Stavanger til Mekjarvik der den fortsetter nordover via tunnel under Byfjorden til Rennesøy (Rennfast) og videre via bilferge Mortavika–Arsvågen til Bokn.

Det foreligger konkrete planer om å krysse Boknafjorden med en undersjøisk veitunnel fra Randaberg til Bokn (E39 Rogfast). Denne vil få forbindelse vestover til Kvitsøy og blir verdens lengste (26,7 kilometer) og dypestliggende (maksimum 392 meter under havet) undersjøiske veitunnel. Se for øvrig Rogaland.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Randaberg hører til Sør-Vest politidistrikt, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Randaberg kommune tilsvarer de to soknene Grødem og Randaberg i Tungenes prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Randaberg til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Randaberg

For statistiske formål er Randaberg kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen ni grunnkretser:

  • Goa: Goa/Viste Hageby, Goa/Leikvoll
  • Grødem: Grødem
  • Harastad/Rygg: Rygg, Harastad
  • Viste/Bø/Tunge: Viste, Vistnes, Bø, Todneim/Sande/Tunge

Historikk og kultur

Vistehulen (Svarthola) er en av de best kjente boplasser fra norsk steinalder. Vest for denne ligger Grøderøysa fra bronsealderen, 40 meter lang, ni meter bred og tre meter høy.

Randaberg kirke er en langkirke i tre bygd i 1845 med døpefont fra middelalderen. Den ligger i kommunesenteret Randaberg. Foran kirken ble det i 1989 reist en statue av «Randabergmannen», en steinaldermann som minner om bosetningen i Vistehola.

Vistnestunet, som ligger ytterst mot havet i vest, er en gård med et komplett jærtun fra 1875. Den har også atskillige husdyr og drives i dag som museumsgård i regi av Jærmuseet og Randaberg kommune.

Tungenes fyr ligger lengst nord i kommunen. Det er fra 1828 og er nå et populært besøksfyr. Like ved er det et sjøbruksmuseum med galleri og utstillinger som hører til Jærmuseet.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1981) har 14 sølv mynter langs randen mot en blå bakgrunn; det symboliserer kommunenavnet.

Navnet kommer av norrønt rǫnd, ‘rand, kant’ og avspeiler kommunens beliggenhet ytterst mot havet og nordligst på Jæren.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Lindanger, Birger: Randaberg, 1983–1996, fem bind, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg