Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Randaberg, kommune i Rogaland fylke, på nordspissen av Jæren nordvest for Stavanger. Kommunen ble opprettet ved utskilling fra daværende Hetland kommune i 1922 og har siden hatt uendrede grenser.

Randaberg grenser i sør og øst til Stavanger.

Berggrunnen består av kambrosiluriske sedimenter sterkt omdannet i kaledonsk tid (fyllitt og glimmerskifer), i sørvest forekommer noe eldre gneiser, også den sterkt omdannet i kaledonsk tid. Berggrunnen er for størstedelen dekket av betydelige glasiale løsmasser, men er blottlagt særlig i sørøst og vest. Landskapet er lavtliggende med slake linjer og praktisk talt skogbart; høyeste punkt er Signalhaugen (75 moh.) ved Byfjorden nordøst i kommunen.

Befolkningen er jevnt fordelt på tre større områder: kommunesenteret Randaberg sentralt i kommunen, Grødem øst mot Byfjorden og Viste/Goa i sørvest. Alle disse tettbebyggelsene utgjør deler av Stavanger tettsted og hadde til sammen 9219 innbyggere 2016, noe som gir kommunen en tettstedsandel på 86 prosent. Til sammenligning er tettstedsandelen 88 prosent i Rogaland som helhet.

Som nabokommune til Stavanger har befolkningsveksten vært sterk i flere tiår; i 2017 hadde for eksempel Randaberg mer enn fem ganger så stort folketall som i 1950. I tiårsperioden 2007-2017 økte folketallet i kommunen med gjennomsnittlig 1,4 prosent årlig mot 1,6 prosent i Rogaland som helhet.

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er varehandel/hotell- og serveringsvirksomhet viktigste næring målt etter sysselsetting; 16 prosent av Randabergs arbeidsplasser var 2016 i denne næringen. Industrien hadde ti prosent av arbeidsplassene dette året, 24 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon.

Selv med en andel av arbeidsplassene i primærnæringene i Randaberg på bare 2 prosent drives det et betydelig jordbruk, og nesten 3/5 av landarealet i kommunen er dyrket jord. Brukene er noe under middels store og har allsidig drift. Det drives en intensiv melkeproduksjon og det er et betydelig hønsehold; det holdes også noe gris. For øvrig dyrkes det en del poteter, og det drives atskillig hagebruk, særlig dyrking av grønnsaker på friland; Randaberg har etter Klepp størst grønnsaksareal av kommunene i Rogaland.

Det er etablert store oljebaser på grensen til Stavanger i sørøst. I dette området er det også en del industribedrifter innen verkstedindustri; for øvrig noe næringsmiddelindustri. Verkstedsindustrien omfattet i 2015 i alt 87 prosent av kommunens industrisysselsetting. I Mekjarvik ved Byfjorden nordøst i kommunen ligger en del større bedrifter innen oljerelatert virksomhet, samt sentralrenseanlegg for store deler av Jæren.

Av den bosatte yrkesbefolkningen i Randaberg arbeidet 71 prosent utenfor kommunen i 2016, 43 prosent i Stavanger, 11 prosent i Sola, sju prosent i Sandnes og i alt fire prosent i de øvrige kommunene i Rogaland.

Randaberg har et tett veinett. Viktigste veiforbindelse er E 39 fra Stavanger til Mekjarvik der den fortsetter nordover via tunnel under Byfjorden til øyene i Rennesøy (Rennfast) og videre via bilferge Mortavika-Arsvågen til Haugesundshalvøya.

Det foreligger konkrete planer om å krysse Boknafjorden med en undersjøisk veitunnel fra Randaberg til Bokn. Denne vil få forbindelse vestover til Kvitsøy og vil bli verdens lengste (25,5 km) og dypestliggende (maks. 385 muh.) undersjøiske veitunnel. Se for øvrig Rogaland.

Randaberg hører til Sør-Vest politidistrikt, Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Randaberg kommune tilsvarer de to soknene Grødem og Randaberg i Tungenes prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Randaberg til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Randaberg kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 9 grunnkretser:

  • Goa: Goa/Viste Hageby, Goa/Leikvoll
  • Grødem: Grødem
  • Harastad/Rygg: Rygg, Harastad
  • Viste/Bø/Tunge: Viste, Vistnes, Bø, Todneim/Sande/Tunge

Vistehola (Svarthola) er en av de best kjente boplasser fra norsk steinalder. Vest for denne ligger Grøderøysa fra bronsealderen, 40 m lang, 9 m bred og 3 m høy.

Randaberg kirke, langkirke i tre bygd 1845 med døpefont fra middelalderen, ligger i kommunesenteret Randaberg. Foran kirken ble det i 1989 reist en statue av «Randabergmannen», en steinaldermann som minner om bosetningen i Vistehola.

Vistnestunet, som ligger ytterst mot havet i vest, er en gård med et komplett jærtun fra 1875. Den har også atskillige husdyr og drives i dag som museumsgård i regi av Jærmuseet og Randaberg kommune.

Kommunevåpenet (godkjent 1981) har 14 sølv mynter langs randen mot en blå bakgrunn; symboliserer kommunenavnet.

Navnet kommer av norrønt rǫnd, ‘rand, kant’ og avspeiler kommunens beliggenhet ytterst mot havet og nordligst på Jæren.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.