Avtale av 20. juli 1936 mellom balkanstatene Bulgaria, Hellas, Jugoslavia, Romania og Tyrkia og stormaktene Frankrike, Japan, Sovjetunionen og Storbritannia; den gjenopprettet Tyrkias suverenitet over Dardanellene og fastsatte visse hovedprinsipper for bruken av området i fred og krig, bl.a. om fri gjennomfart av sivile fartøyer i fredstid.