Londondeklarasjonen, undertegnet 26. feb. 1909 av samtlige stormakter samt av Spania og Nederland, inneholder en kodifikasjon av regler for sjøkrig, bl.a. om krigskontrabande og blokade. Den ble ikke ratifisert og er således ikke folkerettslig bindende. I begynnelsen av den første verdenskrig erklærte de krigførende at de med visse forbehold ville følge Londondeklarasjonen, men senere ble den i stor utstrekning tilsidesatt for så vidt den gikk videre enn hevdvunnen folkerett.