Første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland og Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. Denne alliansen ble kalt ententemaktene eller de allierte. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn og fra høsten 1914 Det osmanske riket. Hele artikkelen