Første verdenskrig

Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland, Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn, og fra høsten 1914 Det osmanske riket. Første verdenskrig er ansett som en av de dødeligste konflikter i nyere tid. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Eirik Brazier

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 20 artikler: