Atlantiske traktatsforbund, internasjonal sammenslutning med sekretariat i Paris, grunnlagt i Haag 1954. Formålet er å fremme samarbeid mellom land og folk i det euro-atlantiske samfunn. I NATOs medlemsland er det egne Atlanterhavskomiteer som står tilsluttet ATA, i Norge Den norske Atlanterhavskomité. Med utvidelsen av NATO-samarbeidet østover i 1990-årene er det også opprettet ATA-foreninger i Øst-Europa.