Jødisk historie

Ifølge jødisk tradisjon kan det jødiske folkets historie følges tilbake til patriarken Abraham. Jøder regner Abraham, hans kone Sara, deres barn og barnebarn som det jødiske folkets forfedre og formødre. Denne tradisjonen er basert på fortellingene i Mosebøkene i Den hebraiske bibelen. Abraham regnes som den første monoteist, den første som forkastet alle de gamle gudene for å tjene bare én gud, JHVH (1. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bente Groth

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Jødeforfølgelse i moderne tid

Inneholder 7 artikler: