Terra australis incognita, kontinent som man i gamle dager antok eksisterte for å holde likevekt med de store kontinentene på den nordlige halvkule. Utover på 1700-tallet ble en rekke øyer i de sørlige hav antatt å være odder av dette fastlandet.