Brannskatt var en ytelse som en fiende eller røverbande påla under trussel om å brenne og plyndre hvis den ikke ble betalt. Inntil 1847 ble ordet også brukt om kontingent som ble oppkrevd for tvungen forsikring av hus.