Gamle verden, fellesnavn på de verdensdeler som oldtidens europeere kjente: Europa, Asia, Afrika, i motsetning til den nye verden, særlig Amerika og også Australia, som europeerne oppdaget i nyere tid.