Spahi, tidligere tyrkisk kavalerist. I Nord-Afrika rytter i et fransk kavalerikorps som ble oppsatt fra 1834 og hovedsakelig rekruttert blant den innfødte befolkningen.