Bryanske traktater, betegnelse på traktater som USA i 1913–14 inngikk med et trettitalls land, deriblant Norge, Storbritannia, Frankrike og Russland, om at tvister som måtte oppstå, skulle forelegges en permanent internasjonal kommisjon på fem medlemmer til upartisk undersøkelse og betenkning, for så vidt saken ikke skulle avgjøres ved voldgift. Oppkalt etter USAs utenriksminister W. J. Bryan. Se også forliksnemnder.