Iran-krisen, betegnelse på begivenhetene 1945–46 om den sovjetiske okkupasjonen av Azarbaijan (Aserbajdsjan) i Iran. De sovjetiske troppene stod i området etter en britisk-sovjetisk avtale under krigen. September 1945 ble den autonome kommunistrepublikken Azarbaijan opprettet. De sovjetiske styrkene trakk seg ut av området i april 1946, etter å ha inngått avtale med den iranske regjeringen om bl.a. oljekonsesjoner. Men etter at den røde armé hadde forlatt Azarbaijan, gikk den iranske hæren inn i provinsen og avskaffet den nye republikken. Alle avtalene med Sovjetunionen ble opphevet. Aksjonen hadde full støtte fra USA og Storbritannia, som ville beskytte sine interesser i området.