Den kalde krigen

Den kalde krigen er en betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom øst og vest etter andre verdenskrig, med Sovjetunionen og USA som hovedmotstandere. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947. Grensen mellom øst og vest ble kalt jernteppet og gikk gjennom Tyskland. På hver side dannet det seg en vestblokk og en østblokk. Hele artikkelen