Saltskatt, beskatning av salt, var i eldre tider meget alminnelig. Allerede det gamle Roma kjente den ca. 500 f.Kr. I Frankrike var den under navnet la gabelle fra middelalderen en meget forhatt skatt, fordi staten bortforpaktet den til private, som til det ytterste forstod å tjene på den.