The Sweating System, en form for industriproduksjon hvor produksjonen foregår i arbeidernes hjem og ikke i et produksjonslokale. Systemet oppstod i England og USA tidlig på 1800-tallet, særlig anvendt i bekledningsindustrien. Etter hvert opptrådte mellommenn som formidlet slikt arbeid; det kunne da også bli utført i mellommannens verksted. Systemet reduserte arbeidsgiverens faste utgifter, og lønnsnivået ble presset ned; arbeiderne var uorganiserte, mange av dem gifte kvinner og barn, arbeidstiden lang og arbeidsforholdene ofte usunne. Denne utbytting av menneskelig arbeidskraft ble motarbeidet av sosiale organisasjoner og lovgivningen.