Washington-traktaten, av 8. mai 1871, avtale mellom USA og Storbritannia om avgjørelse av Alabama-saken ved voldgift. Traktaten stilte bl.a. opp visse regler om nøytrale staters plikter under krig, som voldgiftsdomstolen skulle legge til grunn. Disse regler fikk betydning for den videre utvikling av nøytralitetsretten.