Internasjonal avtale av 8. mai 1937, som avskaffet kapitulasjonene (se kapitulasjon) i Egypt og medvirket til at landet fikk full suverenitet og ble opptatt i Folkeforbundet.