Salmer er religiøse sanger som primært hører til i gudstjenester i synagoger og kirker. Tekstene kan være fra Bibelen, særlig Salmenes bok, eller være diktet senere, enten på latin eller på ulike folkespråk.Med reformasjonen fikk den folkespråklige, kristne salmediktningen et kraftig oppsving. Salmer ble samlet og utgitt i salmebøker. Salmemelodiene er ment som felles menighetssang, men formen og de sanglige praksisene kan variere atskillig.. Hele artikkelen

Ny artikkel