Salmesang

Salmer er religiøse sanger som primært hører til i synagogens og den kristne kirkes gudstjeneste. Tekstene kan være fra Bibelen, særlig Salmenes bok, eller er diktet i etterbibelsk tid, enten på latin eller ulike folkespråk. Med reformasjonen fikk den folkespråklige salmediktningen et kraftig oppsving. Salmer samles og utgis i salmebøker. Salmemelodiene er ment som felles menighetssang, men formen og de sanglige praksiser kan variere atskillig. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stig Wernø Holter

Universitetet i Bergen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 93 artikler: