Salmesang

Salmer er sanger som er diktet i kirken i etterbibelsk tid og som særlig etter reformasjonen har fått en fast plass i kirkens gudstjeneste, ikke minst i den lutherske kirke. Det er vanlig å dele inn salmene i tre grupper: a) hymner (lovsanger) og takkesalmer, b) bønnesalmer og c) betraktningssalmer, der dikteren henter frem ting fra Bibelen og den kristne tro og gjør dem nærværende.I oldtiden ble salmer diktet på gresk og latin. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stig Wernø Holter

Universitetet i Bergen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 93 artikler: