Å, kom nå med lovsang er en julesalme, se Adeste fideles.